informativniislamskičasopis

83

0

Zanimljivosti - broj 83

Umjereno konzumiranje hrane poboljšava pamćenje; Med – najbolji lijek protiv kašlja; Fahruddin-paša, “osmanlijski tigar” koji je odbio predati Medinu engleskim snagama u Prvom svjetskom ratu; Najstariji manuskript Kur’ana… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | 83
0

Vjerovanje u Allahove poslanike

Dr. Muhammed Jusri, egipatski učenjak, u svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, na koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunetske provenijencije, želeći na… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Amir Durmić, prof. | 83
0

Novi golman

Prvi sunčevi zraci razliše se po Zemlji i, milujući nježne dječije obraze, naznačiše početak novog školskog dana. Abdullah je ustao ranije. Klanjao je sabah-namaz i spremio se… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Edis Vejselović | 83
0

Tefsir sure El-Maun

(1) Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? (2) Pa to je onaj koji (grubo) odbija… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 83
0

Poslanikove metode odgoja ashaba

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počinjao je odgoj ashaba jednim velikim načelom i prioritetom u islamu, a to načelo ogleda se u pozivu u ispravno vjerovanje, tevhid,… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 83
0

Ophođenje prema roditeljima – traženje dozvole

Traženje dozvole jedno je od najljepših ponašanja, a istovremeno je indikator visokog nivoa pristojnosti i međusobnog uvažavanja u porodici. To je etika kojom se osoba vlada… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Merjem Kanurić | 83
0

Od pozitivnog razmišljanja do pozitivnih planova

Naš Gospodar je Svemogući Allah, u čijim je rukama sve što postoji. Naša nafaka je kod Njega i niko nam je ne može uskratiti. Kada se ljudi urote protiv nas nisu u stanju da urade… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Muhammed Ikanović, prof. | 83
0

Dešavanja u svijetu - broj 83

Obećavajući novac, EU bodri Asada da ozbiljno pristupi mirovnim pregovorima; Apatija i ljutnja Egipćana prema Sisiju; Loše namjere francuskog predsjednika; Irak predao Rusiji trideset jedno dijete i četiri žene pripadnika ISIL-a; Šiijski teroristi u Jemenu iznijeli uvjete za okončanje rata… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | 83
0

Njima neće naškoditi što ih niko nije poznavao

Imam Ibn Kesir bilježi jedan događaj koji se desio za vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, kada je Saib b. Ekra kao vjesnik došao obradovati halifu velikom pobjedom… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Adnan Nišić, prof. | 83
0

Nepravedno ubistvo pravednog halife Osmana

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s uputom i vjerom istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Adnan Fetić, prof. | 83
0

Muslimani na sjeveru Afričkog roga

Najsjevernija država Afričkog roga jeste Eritreja. Ona se nalazi u sjeveroistočnoj Africi na obali Crvenog mora. Sa sjeverozapada graniči sa Sudanom, na jugu sa Etiopijom i sa… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Hasan Stranjac, prof. | 83
0

Kutak za mlade - broj 83

Šta znači “prednost” muškaraca nad ženama o kojoj se govori u suri En-Nisa; Da li si postao “Facebook ovisnik”?; Učenici i studenti, čuvajte se pretjerivanja u spavanju!; U stidu je svako dobro; Najbolji način iskorištavanja slobodnog vremena; Znanje o odabranosti određenih vremena… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | 83
0

Komentar hadisa o postanku svijeta

Imran b. Husajn, radijallahu anhu, kazuje: “Doista sam bio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada su mu došli neki ljudi iz plemena Temim, pa im on reče:… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 83
0

Kako se odbraniti od gripe

Iako smo na pragu marta i kalendarskog proljeća, evidentno je da nas zima, minusi i virusi neće baš tako lahko ostaviti. Zima nam je ove godine bila prilično blaga. Možda nas je to… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Nurmina Strika | 83
0

Izmišljeni i slabi hadisi o istihara-namazu

Istihara-namaz široko je prihvaćen među muslimanima, međutim, često se prakticira na pogrešne načine i u pogrešnom obliku, čemu doprinosi i razvoj komunikacijskih sredstava,… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Bilal Dervišić, prof. | 83
0

Imami mezheba nisu se razilazili u temeljima vjere

Vrijednost svake nauke ogleda se u vrijednosti onoga što ta nauka izučava. Akida je najvrednija nauka jer govori o Gospodaru svjetova, Allahu, dželle šanuhu. Prenosi Ebu Muti… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | mr. Jasin Jež | 83
0

Hafiz Ibrahim Trebinjac: Jedanaest društvenih bolesti među Bošnjacima

Historija islama i muslimana pamti mnoge velikane, ljude koji su snagom vjere u Allaha prednjačili i iza sebe ostavili velika djela. Znamo za predaje o veličanstvenim djelima prvih… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | hfz. Nedim Botić, prof | 83
0

Da li su religije krive za najveća stradanja ljudi?

Često se može čuti kako su u ime religije počinjeni najveći zločini i kako religija predstavlja najveće zlo i uzrok najvećih stradanja ljudi širom svijeta. Tom prilikom posebno… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Hasan Stranjac, prof. | 83
0

Allahovo lijepo ime Es-Subbuh

Es-Subbuh je jedno od Allahovih lijepih imena. Ovo Allahovo lijepo ime ne spominje se u Kur’anu, ali se spominje u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od tih hadisa jeste hadis Abdullaha b. Šihhira u kojem se… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 83
0

Reportaža sa seminara “Putevi uspjeha”

Prisustvovanje islamskim seminarima jedan je od načina učenja i usavršavanja znanja o vjeri, stoga džemat “Hidžra” svake godine organizira nekoliko islamskih seminara na kojima… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | 83
0

Ne želimo umrijeti u tišini!

“U ovom kolektivnom zatočeničkom logoru podižemo svoje glave gore i gledamo u svijet kroz mali prozor. Nebo je daleko i teško ga je vidjeti. Pogled zaklanjaju avioni raznih… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Selafa Džebur | 83
1

Plodovi islamskog odgoja

Odgoj predstavlja društveni proces koji ima za cilj priviknuti i naučiti članove društvene zajednice određenom stepenu lijepog ponašanja i vladanja, kao i stjecanje određenih… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | dr. Hakija Kanurić | 83