informativniislamskičasopis
0

Povratak sa Tebuka u Medinu

Nakon što je na Tebuku proveo dvadeset dana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio se u Medinu. Po povratku je naredio da se sruši mesdžid razdora koji su izgradili licemjeri. Kada se približio Medini, dječaci su izašli u Senijetil-Vedaa da ga dočekaju. Ušao je u Medinu, klanjao dva rekata u svom mesdžidu, potom je sjeo te su počeli dolaziti oni koji su izostali iz pohoda pravdajući svoj izostanak. Bilo ih je četiri vrste:

●  oni koji su imali validno opravdanje,

●  oni koji nisu imali validno opravdanje, ali im je Allah oprostio,

●  licemjeri iz reda beduina koji su živjeli oko Medine,

●  licemjeri iz Medine.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

9. Maj 2017 | Abdullah Nasup | Sira | 78

Komentari: Nema komentara

Komentirajte