informativniislamskičasopis
0

Zdravstvene koristi posta

Post kroz historiju čovječanstva

Kada govorimo o historiji posta od nastanka čovječanstva, naivno je razmišljati ili vjerovati da je to nešto što je došlo s pojavom modernih životnih vrijednosti. Zapravo, gledajući izopačenost današnjeg življenja, možemo zaključiti da nam valja učiti živjeti od naših predaka ili će se naš životni vijek skratiti kao u doba srednjeg vijeka, kada je harala pošast zaraznih bolesti. Modernog čovjeka mogla bi ubiti pošast neosviještenosti, prežderavanja, neumjerenog načina života po mnogim osnovama, odsustva bilo kakvog oblika tjelesne aktivnosti… No, nećemo se na idućim stranicama time baviti, ali kao uvod u temu, barem razmislite o svom životu trenutno, a glede gore navedenih segmenata.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Maj 2018 | Vildana Semić-Isaković, mag. san. ing. | 84

Komentari: Nema komentara

Komentirajte