informativniislamskičasopis

Enes Julardžija

0

Osnovne odlike misli i vjerskog dokazivanja u paganstvu

Pokuđeno slijeđenje je slijeđenje samo zbog prihvatanja onoga što zastupa onaj koji se slijedi, bez obzira na ispravnost ili neispravnost. Slijepo slijeđenje je slučaj svakog velikog čovjeka koji ima pristalice. Zato, kada je našem… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Enes Julardžija, prof. | 53
0

Mjesto i uloga dove u vjeri

Dova ima veliku ulogu i visoko mjesto u islamu i u životu muslimana. Ona predstavlja ibadet, a mi smo stvoreni radi činjenja ibadeta Uzvišenom Allahu. Svaki musliman treba da spozna svoju vjeru, kao i način na koji će ispravno obožavati… Čitajte dalje

16. Januar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 64
0

Veza dove sa kadaom i kaderom

Vjerovanje u kadā i kader šesti je imanski šart koji je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo u poznatom hadisu kada mu je Džibril, alejhis-selam, došao i pitao ga o vjerovanju (imanu). Čovjekov iman neće biti ispravan sve… Čitajte dalje

3. Mart 2015 | Enes Julardžija, prof. | 65
0

Uvjeti primanja dove

Uzvišeni je Allah Svojim robovima naredio da Mu upućuju dovu i obećavši im da će je primiti iz Svoje milosti i plemenitosti. Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu:… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Enes Julardžija, prof. | 67
0

Stvari koje sprečavaju primanje dove

U Kur’anu i sunnetu ukazuje se na to da postoje neke stvari koje mogu spriječiti uslišavanje dove, koje predstavljaju prepreku između dove i njenog primanja. Te stvari trebao bi da zna svaki čovjek i da ih se čuva. Ovdje ćemo navesti… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 68
0

Opasnost dove u kojoj ima širka

Sve vrste ibadeta dozvoljeno je činiti i upućivati samo Uzvišenom Allahu, dok upućivanje bilo kojeg vida ibadeta nekom drugom mimo Uzvišenog Allaha predstavlja širk. Dova predstavlja ibadet, tako da se širkom smatra i dova kojom se… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 69
1

Načini upućivanja dove koji spadaju u novotarije

Kod nas su ranije bile vrlo raširene abdeske dove, koje se uče prilikom pranja pojedinih dijelova tijela tokom uzimanja abdesta, za koje ne postoji potvrda u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. No, i pored toga, smatralo… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Enes Julardžija, prof. | 70
0

Pojava šiizma i prve šiije

Termin “šiija” koristi se za sljedbenike određenog čovjeka i njegove pomagače. Kaže se: “Taj i taj je njegov šiija – sljedbenik”, jer se povodi za njim, kao što kaže Zubejdi: “Svaka skupina koja se okupi i sastane radi neke… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Enes Julardžija, prof. | 76