informativniislamskičasopis

Da'va

0

Stav sljedbenika sunneta o ashabima

U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije,… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Amir Durmić, prof. | 77
0

Vrijednost ashaba

Ima onih koji loše govore o ashabima i napadaju ih, misleći da time čine dobro i da podržavaju pravdu. Takvi nisu postigli ni najmanji dio onoga što su ashabi uradili od dobra i doprinosa ovoj vjeri. Tako su na taj način prvo sebi zatvorili… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 77
0

Gibet i nemimet

Ovo je kraće djelo koje upozorava na ogovaranje – gibet i prenošenje tuđih riječi – nemimet, i pojašnjava razloge zabrane takvih postupaka, uz navođenje dokaza iz časnoga Kur’ana, sunneta i saglasnosti islamskih učenjaka –… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Munir Zahirović, prof. | 76
0

Narušavanje tuđe privatnosti

Hafiz Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, u knjizi Džamiul-ulumi vel-hikem navodi da su učenjaci iz reda ispravnih prethodnika govorili da su osnove islamskog morala i ponašanja sadržane u četiri hadisa: ● “Ko vjeruje… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Adnan Nišić, prof. | 76
0

Stav ehli-sunneta o novotarima (drugi dio)

U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije,… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Amir Durmić, prof. | 76
0

Postupanje u skladu sa vjerodostojnim hadisima

● Zejd b. Eslema prenosi od svoga oca da je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao za Crni kamen: “Tako mi Allaha, ja znam da si ti kamen, ne donosiš korist niti otklanjaš štetu, i da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | hfz. Sead Kumro | 76
0

Vjernik je poput pčele

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zaista je mu’min – vjernik poput pčele, koja jede samo ono što je dobro, daje samo dobro i kada sleti (na cvijet), ne polomi… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 75
0

Allahov Poslanik, svjetiljka koja sija

Uzvišeni Allah opisao je Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najuzvišenijim i najljepšim svojstvima: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da –… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 75
0

Stav ehli-sunneta o novotarima

U djelu Metnu durretil-bejanfiusulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Amir Durmić, prof. | 75
0

Vrste ljudi u pogledu dobrih djela

Pokornost svome Gospodaru ogleda se u prihvatanju svih propisa, a ne da se jedni uzmu, a drugi ostave. To ne znači da je čovjek bezgrješan, jer koliko god nastojao da radi ispravno, desit će mu se da pogriješi, ali velika je razlika između… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 75