informativniislamskičasopis

Da'va

0

Pazite od koga uzimate vjeru!

Imam Muslim u svome Sahihu zabilježio je riječi Muhammeda b. Sirina, velikog učenjaka iz generacije, tabiina: “Zaista je ovo znanje (nauka o hadisu) vjera, pa pazite od koga uzimate svoju vjeru!” Ibn Sirin,… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Adnan Nišić, prof. | 78
0

Unošenje radosti u srca vjernika

Obradovati brata muslimana je umijeće koje posjeduju čiste duše ispunjene imanom. One vole drugima dobro dunjaluka i ahireta i zbog toga teže da ih obraduju.Prenosi se od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 78
0

Deset praktičnih savjeta za uspjeh u životu

Uspjeh u životu najčešće podrazumijeva uspjeh u poslu i u odnosu i komunikaciji sa drugim ljudima. Postizanje uspjeha u životu nije lahko. U ovome članku navest ćemo deset savjeta nadajući se da će vam oni pomoći u vašem budućem… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Munir Zahirović, prof. | 77
0

Pomagači Allahove vjere

Istinski radnici za Allahovu vjeru mogu vrijediti kao desetine, čak i hiljade drugih ljudi. Kada je Halid b. Velid, radijallahu anhu, opkolio grad Hira, u današnjem Iraku, zatražio je pomoć od Ebu Bekra, radijallahu anhu, a on mu je poslao… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 77
0

Stav sljedbenika sunneta o ashabima

U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije,… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Amir Durmić, prof. | 77
0

Vrijednost ashaba

Ima onih koji loše govore o ashabima i napadaju ih, misleći da time čine dobro i da podržavaju pravdu. Takvi nisu postigli ni najmanji dio onoga što su ashabi uradili od dobra i doprinosa ovoj vjeri. Tako su na taj način prvo sebi zatvorili… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 77
0

Gibet i nemimet

Ovo je kraće djelo koje upozorava na ogovaranje – gibet i prenošenje tuđih riječi – nemimet, i pojašnjava razloge zabrane takvih postupaka, uz navođenje dokaza iz časnoga Kur’ana, sunneta i saglasnosti islamskih učenjaka –… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Munir Zahirović, prof. | 76
0

Narušavanje tuđe privatnosti

Hafiz Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, u knjizi Džamiul-ulumi vel-hikem navodi da su učenjaci iz reda ispravnih prethodnika govorili da su osnove islamskog morala i ponašanja sadržane u četiri hadisa: ● “Ko vjeruje… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Adnan Nišić, prof. | 76
0

Stav ehli-sunneta o novotarima (drugi dio)

U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije,… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Amir Durmić, prof. | 76
0

Postupanje u skladu sa vjerodostojnim hadisima

● Zejd b. Eslema prenosi od svoga oca da je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao za Crni kamen: “Tako mi Allaha, ja znam da si ti kamen, ne donosiš korist niti otklanjaš štetu, i da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | hfz. Sead Kumro | 76