informativniislamskičasopis
0

Ustrajnost – glavni faktor uspjeha

“Oni koji govore: ‘Naš Gospodar je Allah!’ – i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje, i ni za čim nek ne tuguju.” (El-Ahkaf, 13)

“Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan!’” (Fussilet, 30–32)

“Ti ustraj, kao što ti je naređeno, i oni koji su uz tebe, i ne prelazite mjeru, jer On vidi ono što radite.” (Hud, 112)

“Kur’an je samo pouka svjetovima, onome od vas koji hoće da je ustrajan.” (Et-Takvir, 27–28)

Sufjan b. Abdullah, radijallahu anhu, upitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu, za što nikoga drugog neću pitati.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Reci: ‘Vjerujem u Allaha, a zatim ustraj u tome!’” (Muslim)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ustrajte, blago li se vama ako ustrajete!” (Ibn Madža)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Septembar 2018 | Muhammed Ikanović, prof. | 86

Komentari: Nema komentara

Komentirajte