informativniislamskičasopis
0

Zaista su neka sumnjičenja grijeh

Čovjek je biće koje misli i razmišlja, što ga čini posebnim i drugačijim od ostalih Allahovih stvorenja. Zato musliman treba da se trudi da stalno misli i razmišlja pozitivno, da ima lijepo mišljenje o  muslimanima, jer će i za to biti nagrađen. Nažalost, svjedoci smo da je na društvenim mrežama, u privatnom i javnom životu komunikacija među muslimanima na izuzetno niskom nivou, da se koriste grube i teške riječi, laži i potvore, a sve to, često, zbog neutemeljenog i lošeg mišljenja o muslimanima.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

15. July 2017 | Nevad Alijagić, prof. | Ahlak | 79

Komentari: Nema komentara

Komentirajte