O nama

Informativni islamski časopis El-Asr

Poštovani posjetioci,

Islamski časopis “El-Asr” je islamskoga edukativnoga karaktera, uz osvrt na aktualna događanja u svijetu. Pored tema koje govore o ispravnom shvatanju ove uzvišene vjere, dio ovog časopisa je posvećen ženi i porodici u islamu, a ni naši najmlađi nisu zaboravljeni.

Stalni saradnici koji pišu za El-Asr:

 • Dr. Hakija Kanurić
 • Mr. Osman Smajlović
 • Mr. Hajruddin Tahir Ahmetović
 • Mr. Hasan Stranjac
 • Mr. Edis Selmanović
 • Mr. sc. Admira Suljagić, psiholog za djecu i mlade
 • Vildana Semić-Isaković, mag. san. ing.
 • Muhamed Ikanović, prof.
 • Nevad Alijagić, prof.
 • Hanka Vlahovljak, prof.
 • Kenan Juzbašić, prof.
 • Senad Muhić, prof.
 • Adnan Fetić, prof.
 • Anes Fejzić
 • Halil ef. Makić
 • Muaz Smajlović
 • Abdullah Nasup
 • Edis Vejselović
 • Nurmina Strika

Šerijatski savjet lista:

 • Dr. Hakija Kanurić
 • Dr. Safet Kuduzović
 • Mr. Osman Smajlović
 • Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović

Redakcija:

Urednik

 • Šerif Fazlić

Šerijatska recenzija

 • Mr. Osman Smajlović

Dizajn naslovne

 • Muhamed Bašić

Lektura

 • Sumeja Ðurić, prof.

Marketing

 • Amer Husić

DTP

 • Senad Redžepović

Web stranica

 • Ensar Hadžiselimović

Pretplata

 • Enes Jakupović

Ukoliko želite naručiti i pretplatiti se za islamski časopis “El-Asr”, idite na pretplata.

Ako želite više informacija, kontaktirajte nas ili pošaljite email.

Redakcija “El-Asr”