A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ‘Ja sam doista musliman!’ (Sura Fussilet, ajet 33)

Pitanja