Menu

Vezanje punđe na glavi

P

Da li je ženama dozvoljeno vezati kosu u punđu na glavi i da li se na to odnosi  hadis u kojem su opisane žene koje neće ući u Džennet jer su im glave nalik na grbe deva?


O

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Dvije su vrste stanovnika Vatre koje nisam vidio: ljudi s bičevima poput kravljih repova kojima udaraju narod i žene odjevene a nage, druge u zabludu odvode, a same su u zabludi, glave su im poput krivih grba horasanskih deva. One neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, a doista se njegov miris prostire na toj i toj udaljenosti.” (Muslim, br. 2128)