Menu

Vezanje punđe na glavi

P

Da li je ženama dozvoljeno vezati kosu u punđu na glavi i da li se na to odnosi  hadis u kojem su opisane žene koje neće ući u Džennet jer su im glave nalik na grbe deva?


O

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Dvije su vrste stanovnika Vatre koje nisam vidio: ljudi s bičevima poput kravljih repova kojima udaraju narod i žene odjevene a nage, druge u zabludu odvode, a same su u zabludi, glave su im poput krivih grba horasanskih deva. One neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, a doista se njegov miris prostire na toj i toj udaljenosti.” (Muslim, br. 2128)

Imam Nevevi, rahimehullah, u komentaru ovog hadisa kaže: “Ovaj je hadis  nadnaravni vjerovjesnički govor, jer uistinu su se ove dvije vrste pojavile.” (Nevevijev komentar Muslimove zbirke hadisa, 14/110) Imam Nevevi živio je prije više od sedam vijekova, a šta bi tek kazao da je u našem vremenu?!

Tumačeći spomenute osobine tih žena koje neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, učenjaci navode različite komentare. O značenju riječi “odjevene a nage” kazano je da su to žene koje su “odjevene” Allahovim blagodatima, a “nage” su od zahvale na njima. Također je kazano da su to žene koje pokrivaju jedan dio svog tijela, a otkrivaju drugi, pokazujući tako svoju ljepotu, te da su to one koje odijevaju tanku odjeću kroz koju se nazire tijelo. “Druge u zabludu odvode, a same su u zabludi”, to su žene koje se uvijaju pri hodu i pokretima tijela zavode muškarce, kako to čine nemoralne žene. O značenju riječi: “...glave su im poput krivih grba horasanskih deva”, imam Nevevi kaže: “To znači da umotavanjem dugih velova, poveza i sl. svoje glave čine velikim i ogromnim.” (Nevevijev komentar Muslimove zbirke hadisa, 14/110)

Ibn Dževzi kaže da o značenju ovog dijela hadisa postoje dva mišljenja: Prvo je da su to žene koje uplitanjem druge kose i velova u svoju kosu čine svoje glave velikim tako da bivaju uzdignute poput devine grbe, a drugo mišljenje je da su to žene koje žude za muškarcima tako da ne obaraju svoje poglede niti poginju glave. (Kešful-muškil, 1/1031)

Ibn Arabi kaže: “To je alegorija o uveličavanju glave velovima, tako da onaj ko ih vidi misli da je sve to kosa, a to je haram.” (Munavi, Fejdul-Kadir, 1/463)

Imam Kurtubi kaže: “Poistovjetio je njihove glave sa grbama deva zbog toga što su podigle pletenice svojih kosa na sredini glava, gizdajući se i neprirodno se dotjerujući.” (Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 10/375)

Iz spomenutih citata razumije se da se zabranjeni način vezanje kose odnosi na uplitanje vela i sličnog tako da se kosa uzdigne čineći glavu izrazito velikom. Da li se zabrana odnosi i na samo vezivanje kose u tzv. punđu, bez uveličavanja glave nečim dodatnim ili ne, učenjaci imaju različita mišljenja. Neki učenjaci smatraju da se zabrana odnosi na spomenuti opis kada se u kosu uplete dugi veo ili nešto slično što je čini izrazito velikom, a samo vezanje kose u punđu nije obuhvaćeno zabranom. Drugi dio učenjaka, poput Kurtubija, mišljenja je da zabrana obuhvata i samo skupljanje pletenica iznad glave. Ovo mišljenje od savremenih učenjaka odabrao je šejh Usejmin, rahimehullah, ukoliko se kosa skuplja iznad glave. (Munedždžid, Fetava Nurun alad-derb i Fetaval-islam: sualun ve dževab, br. 45674) Prijetnja upućena ženama koje na spomenuti način odvode u zabludu ne ostavlja vjernice ravnodušnim. Naprotiv, stimuliše ih da se što više udalje od svih osobina kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao te nesretnice. Svevišnji Allah najbolje zna.