A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ‘Ja sam doista musliman!’ (Sura Fussilet, ajet 33)

U novom broju

Vaš El-Asr

Teme

Nova Pitanja i Odgovori

Sva pitanja

Info

Islamski časopis “El-Asr” je islamskoga edukativnoga karaktera na principima Kur‘ana i Sunneta, uz osvrt na aktualna događanja u Ummetu. Pored tema koje govore o ispravnom shvatanju ove uzvišene vjere, dio ovog časopisa je posvećen ženi i porodici u islamu, a ni naši najmlađi nisu zaboravljeni. Uz 16 godina tradicije, sa ukupno 94 broja u kojima piše 77 autora, “El-Asr” je unikatan i prestižan časopis na području Bosne i Hercegovine i šire. O nama