Menu

Sabah -- radost oka moga

Pripremio Adis Memić, prof.
Tema Da'vaČitanje 5 minuta
Jedan od najvrednijih namaza koje čovjek može da obavi jeste sabah-namaz u džematu, jer je to namaz kojem prisustvuju meleki, kao što nas je o tome obavijestio Uzvišeni u Svojoj Knjizi rekavši:
"Obavljaj propisane molitve kad sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju." (El-Isra, 78) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "U bdijenju nad vama smjenjuju se meleki dana i meleki noći, a sastaju se na sabahskom i ikindijskom namazu, a onda se uzdižu od vas, pa ih pita njihov Gospodar -- a On zna sve o vama: 'Kako ste ostavili Moje robove?', a oni odgovore: 'Zatekli smo ih da klanjaju i napustili smo ih a oni su klanjali.'" (Buhari, br. 555; Muslim, br. 632) Uistinu, da nije druge odlike, da je to namaz kojem prisustvuju i na kojem se smjenjuju meleki dana i meleki noći, i hvale se našem Gospodaru da su nas ostavili u ibadetu Njemu, to bi bilo dovoljno. Međutim, zbog velike vrijednosti, na koju ukazuju mnogobrojni hadisi, navest ćemo još neke odlike i posebnosti sabah-namaza općenito kao i njegovu vrijednost u džematu.

Želiš da budeš pod Allahovom zaštitom?

Džundub b. Abdullah prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zaštitom, pa zato budite pažljivi prema takvoj osobi (kako je ne biste povrijedili), a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zaštitom, Allah će ga dostići, a onda će ga strovaliti u vatru džehennemsku." (Muslim, br. 657)

Ne možeš ustati na noćni namaz?

"Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja i sabah u džematu kao da je u namazu proveo cijelu noć." (Muslim, br. 656)

Želiš li se razlikovati od licemjera?

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema težeg namaza dvoličnjacima od sabaha i jacije, a da znaju kakve su nagrade u njima, išli bi na njih pa makar pužući. Htio sam narediti mujezinu da prouči ikamet i zapovjediti nekome da bude imam svijetu, a ja da uzmem nekoliko baklji vatre i zapalim kuću onome ko još nije izašao u džamiju na namaz." (Buhari, br. 657; Muslim, br. 651)

Želiš svjetlo na Sudnjem danu?

Sabah-namaz jedan je od izvora svjetlosti -- nura na Sudnjem danu. Burejda el-Eslemi prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "One koji po mraku i tami idu u džamiju obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem danu." (Tirmizi, br. 223; Ebu Davud, br. 561, sa ispravnim lancem prenosilaca)

Želiš da meleki posvjedoče za tebe Gospodaru Arša?

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U bdijenju nad vama smjenjuju meleki noći i meleki dana i sastaju se na sabahu i na ikindija-namazu, a onda se uzdižu od vas, pa ih pita njihov Gospodar -- a On zna sve najbolje: 'Kako ste ostavili Moje robove?', a oni odgovaraju: 'Zatekli smo ih da klanjaju i napustili smo ih a oni su klanjali.'" (Buhari, br. 555; Muslim, br. 632)

Želiš bogatstvo dunjaluka?

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  "Dva rekata sabahskog sunneta vrednija su od dunjaluka i svega što je na njemu." (Muslim, br. 725)

Želiš zaštitu od Vatre?

Ebu Bekr b. Umara b. Ruvejba prenosi od svoga oca da je rekao: "Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'U Džehennem neće ući onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska\'", tj. sabah i ikindiju. (Muslim, br. 634)

Želiš da vidiš svog Gospodara na Sudnjem danu?

Džerir b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, kazuje: "Bili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on pogleda u mjesec, a bijaše noć punog mjeseca (uštap), i reče: 'Zaista ćete vi vidjeti svoga Gospodara kao što vidite ovaj mjesec; nimalo se nećete namučiti u Njegovom viđenju, pa ako ste u stanju da vas ne prođe namaz prije izlaska sunca (sabahski) i prije njegova zalaska (ikindijski), onda tako postupite.' Tada je proučio ajet: '...i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska...' (Kaf, 39)." (Buhari, br. 554; Muslim, br. 633)

Nagrade i odlike su velike, a naš nemar čudi... Gospodaru naš, olakšaj nam i omili ibadete koji nas Tebi približavaju!