Menu

Obavi hadž na najljepši način

Tema Da'vaČitanje 13 minuta
Prije samog hadža i tokom hadža propisani su brojni obavezni i preporučeni adabi, lijepo ponašanje, stoga je neophodno da se svaki hadžija upozna s njima, pridržava ih se i svoj hadž obavi na najljepši način, da mu hadž bude mebrur, primljen i hvale dostojan. Od tih obaveznih i preporučenih adaba kao i lijepog ponašanja jeste i sljedeće:
Iskrenost u nijetu, namjeri obavljanja hadža. Vjernik ne ide na hadž radi pokazivanja, da se pročuje za njega, da se kaže: "Taj i taj je hadžija", i da se nakon toga zove hadžijom i sl. Vjernik obavlja hadž iz potpune pokornosti i ljubavi prema Allahu odazivajući se Njegovoj naredbi, nadajući se Njegovoj nagradi, strahujući od Njegove kazne, priželjkujući podizanje stepena i brisanje grijeha. Svaki vjernik, pa i hadžija, treba da zna da je iskreno obožavanje samo Allaha Uzvišenog prva naredba upućena svima nama, jer je Uzvišeni Allah rekao: "A nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju iskreno Mu ispovijedajući vjeru." (El-Bejjine, 5) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Uistinu, sva djela se vrednuju samo po namjeri i svaki čovjek će dobiti samo ono što je naumio!" (Muttefekun alejhi)

Požuriti s pisanjem vasijeta -- oporuke. Put do hadža je dug, na tom putu se mnogošta može dogoditi: "Čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna u kojoj će zemlji umrijeti!" (Lukman, 34) Stoga je potrebno da onaj koji odlazi na hadž ostavi iza sebe zapisan vasijet, u kojem će oporučiti svojoj porodici bogobojaznost i čvrsto pridržavanje za Allahovu vjeru i u kojem će spomenuti -- ako postoji -- dug koji je on dužan drugome i dug koji je drugi dužan njemu, poznajući težinu duga.

Požuriti s iskrenim pokajanjem. Svaki hadžija treba da donese čvrstu odluku, ukoliko je imao određenih grijeha, da će ih ostaviti, pokajati se za njih i nikada se više ne vratiti njima. Ukoliko je nekome učinio nepravdu, neka požuri i traži halala od te osobe! Ako je nekome otuđio nešto od imovine, neka požuri da mu je vrati, prije nego što mu bude davao svoja dobra djela ili primao njegova loša djela, pa bude strovaljen u Džehennem.

Upoznati se s propisima hadža. Svaki hadžija treba se upoznati s propisima hadža pa, makar, i uopćeno, poznajući vrijednost stjecanja šerijatskog znanja: "Kome Allah želi dobro, pouči ga propisima vjere." (Buhari, br. 71) Neka se opskrbi knjigama, brošurama, predavanjima i obavezno, ukoliko nešto ne bude znao od propisa ili mu bude nejasno, neka pita onoga koji zna, neka se ne upušta sam u obavljanje određenih propisa.

Za odlazak na hadž koristiti halal imetak kako bi njegov hadž, obredi i dove bili primljeni. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Doista je Allah lijep i ne prima osim lijepo!" (Muslim, br. 1015)

Pronaći na putovanju lijepo društvo koje će ga podsticati na dobro, od kojeg će se okoristiti znanjem i ponašanjem znajući da je "čovjek na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako gleda s kim se druži!" (Ebu Davud, br. 4833. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim.)

Lijepo postupanje i ophođenje prema saputnicima. Svakom hadžiji preporučuje se da lijepo postupa prema svojim saputnicima, da im čini što god može više dobročinstvo, neka ne prestaje biti na usluzi svojim saputnicima ne tražeći ništa zauzvrat od njih. Ukoliko mu oni učine nešto od dobra, neka im se zahvali. Neka nastoji da bude od pomoći naročito starijim osobama i potrebnima. Ako od nekoga doživi grubo i neprimjereno ponašanje, neka pređe preko toga. Neka bude svjestan ovih pohvalnih osobina kojima se podižu stepeni kod Allaha, subhanehu ve teala, i brišu grijesi. Želi svojoj braći i sestrama, svojim saputnicima, ono što želiš i sebi i preziri im ono što prezireš i sebi. Budi strpljiv na njihovim uznemiravanjima, ako dođe do toga. Dođe li do gužve, namjerne ili nenamjerne, pređi im preko toga. Od odlika dobrog vjernika jeste i da je gostoprimljiv i plemenit prema svojim gostima, a strpljiv na uznemiravanjima svojih gostiju, pa kakav li treba da bude prema gostima svoga Gospodara?! Zasigurno je plemenito postupanje prema njima preče i takvo postupanje dokaz je poštivanja Uzvišenog Allaha, dokaz razboritosti, visokog morala i dobre vjere, jer nema ništa bolje od uzvraćanja dobrim na loše.

Udaljiti se od rasprava! Svaki vjernik neka izbjegava raspravu, a naročito da izbjegava raspravu u vjeri, a pogotovo na hadžu, jer rasprava obično dovodi do podizanja glasa, neprimjerenih riječi i udaljavanja srca. Ako i nehotice dođe do rasprave i neprimjerenih riječi, od svakog vjernika traži se da požuri svome bratu tražeći izvinjenje za svoje postupke. Na zabranu rasprave posebno se naglašava tokom putovanja, odlaska na hadž, kako bi srce vjernika bilo smireno i kako bi u takvom smirenom stanju obavljao predstojeće hadžske obrede.

Pridržavati se dogovorenih termina. Ukoliko zakasniš ili ne dođeš na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme, gledaj da to bude s opravdanim razlogom.

Biti smiren i blag. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "O ljudi! Na vama je da budete smireni! Uistinu, žurba nije od dobročinstva!" (Buhari, br. 1671) To jest, o ljudi na vama je da budete smireni i spokojni. Smirite se uz Allaha. Ne činite užurbane pokrete kojima ćete uznemiriti srca Allahovih stvorenja. Doista, dobročinstvo na hadžu i u drugim prilikama nije u žurbi, da se požuri sa prijevoznim sredstvom. Ne postižu se dobra djela samo žurenjem da ih se što više učini, već se postižu ispravnim obavljanjem obreda, klonjenjem zabranjenog. Požuriti s činjenjem dobrih djela je potrebno, ali se pri tome ne smiju činiti pokuđene radnje i drugi uznemiravati. (Mirkatul-mefatih šerhu Miškatil-mesabih, 9/76--77) Ne zaboravite hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista blagost uljepša sve ono u čemu se nađe, a izostanak blagosti od bilo čega može doprinijeti samo pogoršanju." (Muslim, br. 2594)

Dobro čuvati svoj jezik! Udalji se od svakog lošeg govora: ogovaranja, spominjanja tuđih loših riječi, ismijavanja s drugim ljudima, psovke i kuđenja, prekomjerne šale i prekomjernog govora. Govori dobro ili šuti! Neka ti jezik bude vlažan od spominjanja Gospodara ljudi, a ne od spominjanja ljudi! Znaj da pretjerani smijeh umrtvljuje srce.

Voditi računa o svome pogledu, oboriti ga i čuvati od svega zabranjenog. I pred hadžijom kao i pred drugim muslimanima pojavljuju se žene otkrivena lica, ruku, stopala, a možda i više od toga, pa, obori svoj pogled, strpi se i nagradu traži kod Uzvišenog Allaha. Oboriš li pogled, sačuvat ćeš svoje srce, pa ćeš smirena srca obavljati hadžske obrede, kako i treba, bez manjkavosti i nemara.

Pozivati da se čine dobra djela, a ostavljaju loša. U skladu sa svojim mogućnostima, pozivaj Allahu blago i mudro, lijepim savjetom iskazujući milostivost prema dotičnom koji griješi, a ni u kojem slučaju ne daji do znanja da si bolji od njega.

Trošiti svoj imetak na Allahovom putu, u skladu sa mogućnostima. Pomozi svoju braću imetkom budu li u potrebi za tim, pa makar i ne tražili od tebe.

Budi svjestan vremena i mjesta gdje se nalaziš: svetih mjeseci i svetog najboljeg mjesta. Uz Allahovu dozvolu, to će ti pomoći da svoje hadžske obrede obavljaš skrušeno i ponizno svome Gospodaru. A svjesnost svega toga, pomoći će ti i da se strpiš tokom hadžskih obreda doživiš li bolest, umor ili nečije uznemiravanje.

Iskoristiti svaki trenutak svog vremena u raznovrsnom ibadetu. Nastoj da se u ovom svetom mjesecu, na ovom svetom najboljem mjestu što više približiš svome Gospodaru: zikrom, dovom, učenjem Kur'ana, mnogobrojnim dobrovoljnim namazima. Upamti dobro, time se nećeš umoriti! Naprotiv, time ćeš svoje srce i svoju dušu razgaliti, svoja prsa prostranim učiniti, ako Allah da, svoju nagradu uvećati. Ne zaboravi da će ti mjesta na kojima si ibadet Allahu činio na Sudnjem danu svjedočiti, pa zar ne želiš da ti najbolje mjesto na dunjaluku sutra svjedoči kod Allaha o mnogobrojnom ibadetu?! Svakako! Zato, čvrstu odluku donesi: "Maksimalno ću svoje vrijeme ispuniti ibadetom Allahu!" Ukratko: Nastoj da tokom hadždža činiš sve ono što će te približiti tvome Gospodaru i što će ti olakšati obavljanje hadža, a ostavi se svega onoga što će te udaljiti od tvoga Gospodara, pokvariti ti hadž ili umanjiti njegovu vrijednost.

Biti svjestan brzine prolaska vremena. Na hadžu si nekoliko dana koji će tako brzo proletjeti. Budeš li svjestan ove činjenice, požurit ćeš da svoje vrijeme na hadžu što bolje iskoristiš i da se udaljiš od svega što ti kvari hadž ili umanjuje njegovu vrijednost.

Voditi računa o obaveznim namazima. Nastoj da obavezne namaze obavljaš u džematu i dobro se čuvaj njihovog odgađanja.

Ostavi se svega što te se ne tiče na hadžu. Posveti se onome zbog čega si došao. Ne umaraj se bespotrebnim izlascima i šetnjama, dugim sjedenjem noću i ostalim što će te zamoriti i tvoje srce zaokupirati od glavnog cilja tvoga dolaska. Nastoj da stalno budeš svjestan, ponavljaj sebi neprestano Kome si došao u goste, pa nastoj da budeš ponizni i skromni gost.

• I ovo zapamti dobro, mnogo će ti, ako Allah da, koristiti: Neka ti ne bude briga da što prije završiš s hadžskim obredom, ma koji obred obavljao: tavaf, sa'j, bacanje kamenčića i sl. Polahko ga obavljaj! Ne žuri! Ne idi u gužvu koja će biti razlog tvoje dekoncentracije! Izbjegavaj gužvu i žurbu pa polahko obavljaj svaki obred, razmišljaj o njemu i njegovim mudrostima. Razmišljaj o veličini Onoga Koji ga je propisao! Nastoj da uživaš u obredima hadža, da osjetiš slast imana u njima, slast pokornosti. Upamti, da će ti ovo, nakon Uzvišenog Allaha, najviše pomoći da svoj hadž obaviš na najpotpuniji način.

Ne zaboravi hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Za hadž mebrur nema druge nagrade osim Dženneta!" (Buhari, br. 1773; Muslim, br. 1349) Zar ne želiš da uđeš u Džennet i vječno uživaš u džennetskim ljepotama?! Evo, vrata do Dženneta su ti otvorena, pa se potrudi i pomozi Allahom da tvoj hadž bude mebrur, a da bi hadž bio mebrur mora biti ispunjeno sljedeće:

- da obavljaš hadž iskreno radi Allaha, ne iz pretvaranja i da bi se pričalo o tebi;

- da svoj hadž obavljaš iz halal imetka jer Allah ne prima osim ono što je lijepo;

- da se prilikom hadža udaljiš od grijeha, novotarija, postupaka koji nemaju utemeljenja u našoj vjeri jer se takva djela ne primaju, pa stoga nastoj da hadž obaviš onako kako ga je obavio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem;

- da na hadžu budeš lijepog ponašanja, blag i skroman: u prijevoznom sredstvu, u hotelu, tokom obavljanja obreda, u razgovoru i ophođenju s drugima i općenito tokom svog vremena na hadžu, nadati se, ako Allah da, da takvi budemo i poslije hadža;

- da veličaš Allahove svetinje na hadžu, da si svjestan vrijednosti mjesta na kojima se nalaziš pa da hadžske obrede na tim mjestima obavljaš veličajući i poštujući svoga Gospodara, s potpunom ljubavi i pokornosti. (Vidjeti: Ibn Abdilberr, Et-Temhid, 22/39; Abdullah b. Salih el-Fevzan, Minhatul-allam šerh Bulugul-meram, 5/159--160)

Allaha Uzvišenog molim da primi od muslimana njihov hadž, da ih pomogne u obavljanju hadžskih obreda, da popravi njihove međusobne odnose, da ujedini njihovu riječ i njihove stavove, da ih pomogne protiv Njegovih i njihovih neprijatelja, a Allah je kadar da to učini!