Menu

Allahov Poslanik kao suprug

Pripremio Adis Memić, prof.
Tema Žena muslimankaČitanje 9 minuta

Uzvišeni Allah, iz Svoje potpune mudrosti, stvorio je ljude različitim, neke je učinio hrabrijim, neke odlučnijim, općenito neke slabijim, a neke superiornim, nadmoćnijim i jačim.

Tako je On ženu stvorio slabijom u odnosu na muškarca i ona kao takva biva nemoćna da se odupre svome suprugu ukoliko se suprug ne boji svog Stvoritelja kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze prema njoj. Kao takva nije ga u stanju "natjerati" da bude pažljiv, da je voli ili da s njom lijepo postupa. Uzvišeni ju je stvorio slabom, krhkom, u prepirci s muškarcem bespomoćnom, kao što je opisuje njen Gospodar: "Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?" (Ez-Zuhruf, 18) 


Upravo iz ovog razloga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je svim muškarcima iz svog ummeta da posebno obrate pažnju na svoje supruge, da im ukažu pažnju, a nikako da ih zanemaruju. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "O Allahu! Ja vas zaista upozoravam na pogubnost zanemarivanja prava dvoje slabih: siročeta i žene!\" (Ibn Madža, 3678; Ahmed, 9664; hadis je vjerodostojan); "Oporučujem vam da činite dobro ženama, jer je žena stvorena od rebra, a najkrivlji dio rebra je najviši. Ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, ostaje i dalje krivo. Zato vam oporučujem da činite dobročinstvo ženama" (muttefekun alejhi), dok se u drugom rivajetu kaže: "...ako je pokušaš ispraviti, slomit ćeš je -- a njeno lomljenje je razvod." (Muttefekun alejhi)

Najbolji primjer u ophođenju prema porodici

U ophođenju prema ženama muslimanima je najbolji uzor poslanik Muhammed. Što više uzmemo njegove upute, bit ćemo bogobojazniji. Naš Poslanik, koji je naš uzor i koji se najbolje ophodio prema svojim suprugama, za sebe je rekao: "Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji prema svojoj porodici!" (Tirmizi, 3895, sa ispravnim lancem prenosilaca; hadis je sahih); "Vjernik najboljeg imana jeste onaj koji ima najljepši ahlak, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama." (Tirmizi, 1162, sa ispravnim lancem prenosilaca. Šejh Albani kaže da je hasen-sahih.) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u kući je bio primjer poniznosti, fleksibilan na usluzi svojoj porodici, kao što ga opisuje jedna od njegovih supruga, Aiša radijallahu anha: "Bio je čovjek kao i drugi ljudi, krpio bi svoju odjeću, muzao ovce i sam bi sebe služio"; "Bio je na usluzi svojoj porodici, radio je ono što rade muškarci u kući" (Buhari, 676; Ahmed, 26194; sa ispravnim lancem prenosilaca, ispravnim ga je ocijenio šejh Albani) "Pomagao bi svojoj supruzi (porodici), a kada bi nastupilo vrijeme namaza, otišao bi na namaz" (Buhari, El-Edebul-mufred). Vidimo da Allahov Poslanik nije bio ohol, služio je sam sebe, ne bi opterećivao svoju suprugu stvarima koje i on sam može završiti. Danas smo svjedoci da se muž naljuti na ženu samo zbog toga što ga nije voda čekala na stolu nakon jela ili što nije gotova kafa onda kada je on želio da bude gotova. Čiji to sunnet slijedimo?! Da li smo sljedbenici sunneta ili svojih strasti?!

Najveći džentlmen

Poslanik Muhammed bio je džentlmen, uzor koji se slijedi i za čije slijeđenje očekujemo nagradu, suprug o kojem se pričalo, čiji maniri nikoga nisu ostavljali ravnodušnim. Pogledajmo njegov gest kada je Safijja, njegova supruga, željela uzjahati devu: postavlja svoje koljeno na koje će ona zakoračiti, kako bi joj olakšao penjanje na jahalicu (Buhari, 2235). Da li bi Allahov Poslanik danas svojoj supruzi otvarao vrata auta ili bi to smatrao činom koji ne dolikuje muškarcu, činom koji ruši njegovu muškost?! 

Veličanstven primjer ljubavi i pažnje

Na sve moguće načine svojim je suprugama pokazivao ljubav, znao je da njima sitnice mnogo znače. Poznajući stanje Arapa prije islama, njihovu grubost, možemo sa sigurnošću reći da je prvi čovjek u historiji koji je došao sa nekim gestama kojih bi se danas mnogi stidjeli da im supruge to iznesu u javnost, da obavijeste svoje prijateljice kao što je to uradila Aiša, radijallahu anha, koja je rekla: "Pila bih vodu iz posude dok sam imala menstruaciju, pa bi Allahov Poslanik uzimao tu posudu i stavljao usta na mjesto sa kojeg sam ja pila, i uzimao bi Allahov Poslanik kost koju sam ja jela i sa koje sam ustima meso skidala, pa bi je on poslije mene jeo" (Muslim, 300). Veličanstven primjer ljubavi i pažnje! Allahovom Poslaniku sitnica, a Aiši je mnogo značilo, do te mjere da je i druge o tome obavijestila. Da li praktikujemo sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?! 

Na nepromišljene postupke svojih žena nije reagovao nepromišljeno, bio je tu da smiri situaciju, da ne eskalira, nije bio svađalica, nije bio neko pred kim se morala priznati greška po svaku cijenu kao što je to danas osobina mnogih u odnosu sa ljudima, a pogotovo sa svojom porodicom. 

U svakoj prilici ukazivao je pažnju porodici

Donosio je radosne vijesti, volio je vidjeti svoju porodicu nasmijanom, tepao je svojim suprugama, Aišu je od milja znao zvati Ajš, prenosio joj je selame koji će je razveseliti i koji će je ponosnom učiniti, kao što kaže Aiša, radijallahu anha: "Jednoga dana došao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'O Ajš, ovo je Džibril koji ti prenosi selam.'" (Buhari, 6201)

Nije se stidio toga da provodi vrijeme sa porodicom. Nije se stidio spustiti se na stepen djeteta igrajući se dječijih igara kako bi svoju suprugu učinio sretnom. Aiša, radijallahu anha, kazala je: "Krenula sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jedno od njegovih putovanja, a bila sam još uvijek mlada, neugojena, pa je rekao ljudima: 'Idite naprijed', i oni pođoše, a zatim mi reče: 'Dođi da se potrkamo', pa smo se utrkivali te sam ga pretekla. Nije to spominjao sve dok se nisam udebljala i krenula s njim na jedno od njegovih putovanja, pa on reče ljudima: 'Idite naprijed', a zatim mi reče: 'Dođi da se utrkujemo', pa me preteknu i poče se smijati govoreći: 'Ovo je za ono!'" (Ahmed, 26277. Šejh Albani ocijenio ga je ispravnim.)

Da li bi ti, cijenjeni brate, rekao svojim prijateljima da se udalje kako bi se mogao utrkivati sa svojom suprugom?! Ne oklijevaj, porodica, tvoja supruga je nešto najvrednije u tvom životu, kada te svi zaborave, ostaje ona. Stoga, maksimalno joj posveti pažnju.

Svoje supruge nije smatrao dosadnim, bio je dobar slušalac, saslušao bi svoju ženu čak i kada bi priča bila jako duga, kao što se navodi u hadisu o jedanaest žena, koje su sjedile i svaka od njih kazivala je nešto o svom mužu, u kojem na kraju Aiša spominje jedanaestu ženu koja je pohvalila svog muža, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara joj: "O Aiša, ja sam tebi uistinu kao što je Ebu Zer bio za Ummu Zer." (Muttefekun alejhi)

Pažnja prema supruzi i nakon njene smrti

Muž je dužan da ne zaboravlja svoju suprugu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, često se sjećao čak i svoje supruge Hatidže čijoj je sestri slao i poklone. Pazio je čak i na svoju suprugu koja ga je napustila, koja je preselila svom Gospodaru. Aiša, radijallahu anha, kazuje: "Nisam bila ljubomorna ni na jednu suprugu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu, iako je nikada nisam vidjela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, često ju je spominjao i o njoj pričao, a kada bi zaklao ovcu, poslao bi nešto mesa njenim prijateljicama. Jednom prilikom rekla sam mu: 'Kao da nema druge žene mimo Hatidže', na što mi odgovori: 'Hatidža je bila uz mene, ona mi je rodila djecu.'" (Buhari, 3818) 

O Gospodaru naš, Koji mijenjaš stanja ljudi, promijeni naše stanje nabolje! Podari da naša radost bude u našoj porodici, a ne na ulici!