Menu

Oaza ljubavi i smiraja

Tema Žena muslimankaČitanje 14 minuta

Oaza ljubavi i smiraja

Čestiti i Allahu pokorni supružnici temelj su zdravog društva, a temelj sretne porodice jeste supruga koja u svome domu napravi oazu ljubavi, milosti i smiraja za svoga supruga i svoju djecu. Islam nas potiče da njegujemo porodične vrijednosti, koje su usljed savremenog načina života umnogome narušene, a umjesto porodične oaze ljubavi i smiraja, često gledamo u porodični pakao netrpeljivosti i negativnosti.

Svaka mudra supruga i majka zna da je posebno u današnjem vremenu sve više porodičnih izazova i da joj je potrebna posebna umješnost da svoju porodicu sačuva od stranputice. Kako bi to i uspjela, posebno treba povesti računa o sljedećim elementima koji mogu biti ključni za bračni uspjeh ili neuspjeh.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike