Menu

Oaza ljubavi i smiraja

Tema Žena muslimankaČitanje 14 minuta

Oaza ljubavi i smiraja

Čestiti i Allahu pokorni supružnici temelj su zdravog društva, a temelj sretne porodice jeste supruga koja u svome domu napravi oazu ljubavi, milosti i smiraja za svoga supruga i svoju djecu. Islam nas potiče da njegujemo porodične vrijednosti, koje su usljed savremenog načina života umnogome narušene, a umjesto porodične oaze ljubavi i smiraja, često gledamo u porodični pakao netrpeljivosti i negativnosti.

Svaka mudra supruga i majka zna da je posebno u današnjem vremenu sve više porodičnih izazova i da joj je potrebna posebna umješnost da svoju porodicu sačuva od stranputice. Kako bi to i uspjela, posebno treba povesti računa o sljedećim elementima koji mogu biti ključni za bračni uspjeh ili neuspjeh.


Grijesi -- izvor svakog zla

Grijesi su izvor svakog zla i vjernik se treba svim sredstvima odupirati svemu što je Gospodar zabranio. Svijest o Allahovom nadzoru svakako da je vjernikova vodilja na tom putu. Čovjeku koji izbjegava grijehe i pokorava se Gospodaru, On će sačuvati porodicu, jer pokornost zbližava srca i ulijeva u njih samilost, dok grijesi i nepokornost djeluju suprotno. Kako bi to postigla, vjernica se treba čuvati svih grijeha, a posebno izostavljanja namaza, sijela na kojima dominira gibet -- ogovaranje ili nemimet -- prenošenje tuđih riječi, nemarnosti u pogledu odgoja djece u okrilju islamskih principa. U današnjem vremenu treba skrenuti pažnju na opasnost grijeha oponašanja žena nemuslimanki, bilo u nošnji ili drugim običajima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Onaj ko oponaša jedan narod, njemu i pripada!" (Ebu Davud br. 1269; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Irvau Galil, 1269)

Osluškivati želje bračnog druga

Skladan brak moguće je održati samo kada supružnici osluškuju želje i potrebe jedno drugog. Kada supruga zna šta njen muž voli, ona će to i činiti, izuzev ako to nije nepokornost Allahu. U slučaju da muž od svoje supruge traži da čini nešto čime Allah nije zadovoljan, supruga neće udovoljiti njegovim zahtjevima, jer nije dozvoljeno pokoravati se stvorenju čineći nepokornost Stvoritelju. Od prvog dana bračnog života supruga će brižljivo nastojati da upozna narav svog muža i da postupa u skladu s tim, jer to će spriječiti moguće međusobne nesuglasice. Najljepši primjer za to jeste primjer supruge kadije Šurejha, kojeg je supruga Zejneb u njihovoj prvoj bračnoj noći pitala o onome što on voli, pa da mu u tome udovolji i o onom što ne voli, pa da se i ona udalji od toga. Kada joj je rekao, ona se toga pridržavala tokom cijelog braka i otuda i ne čudi što je kadija Šurejh rekao: "Proveo sam s njom dvadeset godina i nikada se na nju nisam naljutio!" Kako je samo divno da u takvoj harmoniji protekne bračni život i da muž svoju suprugu sačuva u najljepšoj uspomeni.

Ispunjavanje prava i obaveza -- put ka bračnoj harmoniji

Svaki supružnik ima bračna prava i obaveze. Isto kao što je muž dužan da izvršava svoje obaveze prema ženi i za ispunjava prava supruge, tako je i žena dužna da izvršava svoje obaveze i da ispunjava prava svog muža. Govoreći o pravu muža, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Da sam ikome naredio da učini nekome sedždu mimo Allaha, naredio bih ženi da učini sedždu svom mužu!" (Ebu Davud i Tirmizi; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihu Džamia, 5239). Prvo muževo pravo jeste da mu žena bude poslušna u onome što nije nepokornost Allahu i da se prema njemu lijepo odnosi. Amr b. Haris b. Mustalik rekao je: "Govorilo se: 'Najveću kaznu na Sudnjem danu imat će dvije kategorije ljudi: neposlušna žena i čovjek koji imami ljudima, a oni ga preziru.'" (Tirmizi, br. 359)

Ukazujući na vrijednost poslušnosti mužu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na pitanje: "Koja je najbolja žena?", odgovorio je: "Ona koja te usreći kada je pogledaš, posluša te kada joj narediš..." (Ahmed i Nesai; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihu Džamia, 3298)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Žena koja klanja pet dnevnih namaza, posti mjesec ramazan, čuva svoje stidno mjesto i poslušna je svom mužu, ući će u Džennet na koja god vrata bude htjela." (Ebu Neim; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Miškatu Mesabih, 3254)

Zadovoljstvo i skromnost

Savremeni život nudi ljudima obilje svega, ali i pored toga što imaju mnoge blagodati, malo je onih koji su zadovoljni. Čovjek koji je jednako zadovoljan i malim i velikim, to je sretan čovjek. Duša ispunjena zadovoljstvom ne može se kupiti ni za kakvo ovosvjetsko blago. Kako postići zadovoljstvo? Svjesnošću o tome da nam je svima nafaka propisana i da ćemo dobiti samo ono što nam je određeno, i da nikada nećemo imati ono što nam nije propisano, ma koliko to silno željeli i izgarali da to postignemo. Žena koja je toga svjesna bit će zadovoljna onim što joj se pruža, bilo to malo ili puno, i ne treba da opterećuje svog muža traženjem stvari koje on nije u mogućnosti da joj pruži. Kada je riječ o materijalnom, veoma je bitno da žena bude svjesna opasnosti imetka stečenog na haram način i treba da podstiče svoga muža da stječe halal opskrbu. U tom kontekstu navodi se da su muslimanke iz odabranih generacija govorile svojim muževima na izlasku iz kuće: "Čuvaj se da ne zaradiš haram, jer zaista mi možemo da podnesemo glad, ali ne možemo da podnesemo džehennemsku vatru." To su bile žene kojima je briga bio ahiret. Zastanimo na ovom primjeru i razmislimo o tome kako današnje žene savjetuju svoje muževe kada odlaze na posao...

Brižna odgajateljica i vrijedna kućanica

Svaka žena u braku, pored toga što je supruga, brižna je odgajateljica svoje djece i predano vodi računa da svoju djecu odgoji u okrilju islama i moralnih vrijednosti, ali i vrijedna kućanica koja vodi računa o čistoći svoga doma i o pripremanju hrane za svoju porodicu, i koja ekonomično raspolaže kućnim budžetom. Najbolji primjer za to kako žena uređuje svoj dom jeste majka jednog velikog islamskog učenjaka, poznatog kao Rebia er-Rej, imama Malika, čiji je otac otišao u džihad, ostavivši svoju suprugu sa malenim sinom i nešto malo novca. U džihadu je proveo trideset godina, a za to vrijeme njegova supruga je novcem koji joj je ostavio plaćala učitelje da podučavaju njihovog sina, koji je izrastao u alima kojem se obraćalo i pitalo za njegovo mišljenje. Kada se nakon trideset godina vratio njen muž, dao joj je kesu s novcem rekavši: "Stavi ovo s novcem koji sam ostavio", pa je otišao da klanja sabah-namaz. Nakon namaza vidio je da se svijet okuplja oko nekog mladića, koji im je držao predavanje i sav očaran tim mladim šejhom poželi da je i njegov sin bude takav, pa se vrati kući pričajući ženi o tom mladom šejhu. Ona mu reče: "Ti si me pitao za novac koji si mi ostavio, ja sam ga potrošila na odgoj našeg sina i onaj šejh što si ga vidio u mesdžidu, to je tvoj sin Rebia!"

Lijep odnos prema muževoj porodici

Svako dijete voli svoje roditelje i čini im dobročinstvo, što je posebno odabrano djelo kod Uzvišenog Allaha. Čak i kad odrastu i zasnuju svoje porodice, djeca su dužna da poštuju svoje roditelje i da se prema njima odnose na najbolji mogući način. Svaka svjesna i mudra supruga ukazivat će dužno poštovanje roditeljima svoga supruga i nastojat će izbjeći moguće nesuglasice, koje često znaju razoriti porodicu ako se na vrijeme ne spriječe. Isto kao što želi da se njen muž lijepo i s poštovanjem ophodi prema njenim roditeljima, tako će i supruga nastojati da vodi računa o osjećajima muževih roditelja, da ih poštuje i da mudro izbjegava sve što može dovesti do netrpeljivosti i nesuglasica, imajući uvijek na umu ajet: "Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?" (Er-Rahman, 60)

Duša puna razumijevanja

Bračni život protkan je i teškoćom i kušnjama koliko i trenucima sreće i rahatluka, boli i radosti... U braku znaju poteći i suze radosnice i suze žalosnice... U braku se smjenjuju dani materijalnog blagostanja, ali i oskudice. U svim stanjima pronicljiva supruga treba da bude ruka koja će utješiti svog supruga kada ga pritisnu životne teškoće, koja će mu ublažiti bol i tugu. U braku žena treba da živi u srcu svoga muža, a to će moći postići ako bude živjela njegove brige i njegovu tugu. Podsjetit ću te na ženu koja nije prestala da živi u srcu svog muža, čak i poslije svoje smrti, a ni on nije zaboravio godine njene ljubavi, nije prestao da je voli... Ta žena bila je čestita Hatidža, Poslanikova supruga. Na to koliko je mjesto zauzimala u Poslanikovom srcu kazuje hadis u kojem se navodi da je Aiša, jedna od Poslanikovih supruga, rekla: "Ni na jednu Poslanikovu suprugu nisam bila ljubomorna onoliko koliko sam bila ljubomorna na Hatidžu, iako je nisam poznavala, jer je umrla prije nego što se Poslanik mnome oženio. Tako sam jednom rekla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, čuvši kako je spominje tako mnogo: '...kao da na dunjaluku nije bilo druge žene osim Hatidže!', na što je odgovorio: 'Povjerovala mi je kada su me ljudi u laž utjerivali, povjerovala je u mene kada drugi ljudi nisu, i pomagala me svojim imetkom kada su mi ljudi uskraćivali, i Allah mi je od nje podario sina.'" (Buhari, br. 6004) To je bila Hatidža, koja je pomagala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovim najtežim trenucima, dijeleći s njim njegove brige i teškoće.

Zahvalnost -- ključ bračne sreće

Zahvalnost, to je dragulj u današnjem vremenu. Na vrijednost zahvalnosti ukazao je Poslanik rekavši: "Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu." (Ahmed i Tirmizi; Tirmizi je za ovaj hadis rekao da je ocjenjen Hasen-Sahih)

U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posebno ukazuje na važnost ove osobine kod žena, kojima se posebno obraća i savjetuje ih: "O skupino žena, udjeljujte sadaku, zaista sam vidio da žene čine većinu stanovnika Vatre." Tada su žene upitale: "Allahov Poslaniče, a zbog čega?" "Zato što mnogo proklinjete i što ste nezahvalne muževima." (Buhari, br. 304)

Šta je zapravo zahvalnost? To je lijep osmijeh, koji će iz muževog srca otkloniti teret i umor kada se vrati s posla ili traženje isprike za njega ukoliko je pogriješio prema tebi i da je to samo neznatna greška u moru njegovih dobrota koje čini za tebe: "Allah neće pogledati u ženu koja ne zahvaljuje svom mužu, a o njemu je ovisna." (Bejheki i Nesai; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Silsiletu Sahiha 289)

Bračne tajne -- dobro čuvana riznica

Brak je brižljivo uređena njiva na kojoj rastu plodovi povjerenja. Supružnici su najbliskiji jedno drugom i nikada sebi neće dozvoliti da drugima pričaju o onome što bi trebalo da ostane sastavni dio bračne intime. Ni muž ni žena ne treba da drugima pričaju o nedostacima svog supružnika ili da otkrivaju njegove tajne, jer to je veliki grijeh, na čiju veličinu ukazuje slučaj kada je jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve selem, supruga proširila Poslanikovu tajnu. Tada je kažnjena tako što je Poslaniku objavom naređeno da se odvoji od nje i da joj se ne približava mjesec dana: "Kada je Vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio pa je ona odala, a Allah je to njemu otkrio, pa joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio" (Et-Tahrim, 3). O ovome posebno treba voditi računa prilikom razgovora sa drugima i uvijek imati na umu: Čuvaj povjerenje svog supružnika, sačuvat ćeš brak!

Mudrost i pronicljivost -- cvjetovi bračnog smiraja

Čovjek može sve postići ako detaljno planira i odabere odgovarajuće vrijeme za realizaciju svog plana. To je primjenjivo i u braku. Mudra i pronicljiva supruga uvijek će voditi računa o vremenu kada želi nešto reći svom suprugu i uvijek će birati prikladno vrijeme za to. Mudra supruga nikada neće svom mužu govoriti o kućnim problemima ili potrebama u trenucima kada je umoran i iscrpljen od poslovnih obaveza. U takvim trenucima nastojat će da se mužu obraća najljepšim riječima, da ga nasmije i razveseli, da odjene najljepšu odjeću, da se ukrasi i tako postane radost muževog pogleda.

Molim Allaha Uzvišenog da na svaku muslimansku porodicu spusti Svoj smiraj i da supružnicima podari bračnu sreću.