Menu

Asrovi biseri - broj 115

Tema Asrovi biseriČitanje 6 minuta
Život je preskup i prekratak da biste radili jeftine stvari, i da biste ga živjeli jeftino, i da biste živjeli da živite, i da biste jeli da radite i radili da jedete i spavali da radite i jedete. Za to vam ne treba ni škola, ne treba vam knjiga, ne treba vam trud, to rade životinje bez ijednog razreda škole. Naša i vaša misija je više od toga!
(Muftija Muamer Zukorlić, rahmetullahi alejhi)

Jusuf b. Husejn rekao je: "Na rastanku sam upitao Zunnuna: 'S kim da se družim?', pa mi je rekao: 'Druži se s onim:

• koji te podsjeti na Allaha kada ga pogledaš,

• čija pojava pozitivno utječe na tvoju nutrinu,

• čija oštroumnost učvršćuje tvoju spoznaju,

• čija te djela odvraćaju od prepuštanja dunjaluku,

• u čijem prisustvu ne griješiš prema Allahu i

• koji te savjetuje jezikom svoga djela, a ne jezikom svojih riječi.'"

(Hatib el-Bagdadi, Ez-Zuhdu ver-rekaik, 71)

(Kenan Ćosić, prof.)

Ibrahim, alejhis-selam, nakon što je spomenuo svome Gospodaru kako je ostavio porodicu u dolini u kojoj ništa ne rađa, rekao je: "Gospodaru naš, ostavio sam ih da namaz obavljaju, pa učini da ljudska srca žude za njima i Ti ih opskrbi..." (Ibrahim, 37). Ako želiš da te drugi, mnogi, vole ne samo jezikom već srcem, i ako želiš da te Allah neprestano opskrbljuje, ustrajno obavljaj namaz, obavezni namaz, i što možeš više dobrovoljnih namaza!

(Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović)

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Čuti nije isto što i vidjeti. Zaista je Uzvišeni Allah obavijestio Musaa o onome što je uradio njegov narod u pogledu teleta -- koje su u odsustvu Musaa počeli obožavati -- pa nije bacio ploče na kojima je bio napisan Tevrat. A kada je vidio šta su uradili, bacio je ploče, pa su se slomile." (Hadis bilježe Ahmed, Tajalisi i Hakim, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim; vidjeti: Sahihu džamia, br. hadisa 5374, i komentar hadisa u Fejdul-kadiru od Menavija)

Opisujući stanje Musaa, alejhis-selam, u spomenutom događaju, Uzvišeni Allah rekao je: "A kad se Musa srdit i žalostan narodu svome vrati, povika: 'Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili! Zašto ste požurili i o naređenje Gospodara svoga se oglušili?', i ploče baci..." (El-A'raf, 150)

(Mr. Osman Smajlović)

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: "Ko radi iskreno radi svog Gospodara poput je onoga koji hoda po sitnom pijesku: ne čuje se zvuk njegovih koraka, ali ostaje vidan trag."

(Abdullah Nasup, prof.)

Kada bi cijeli dunjaluk bio dat jednom čovjeku, a on potom rekao: "Elhamdulillah! -- Hvala Allahu!", zahvala Allahu veća je blagodat od dunjaluka koji mu je dat, jer dunjaluk će nestati, a sevap zahvale će ostati.

(Dr. Hakija Kanurić)

Istinska sloboda je biti rob Uzvišenom Gospodaru. Nema istinske slobode bez robovanja Njemu. Jer, ko postane istinski Allahov rob, on će biti neovisan o stvorenjima, a ovisan o Stvoritelju.

(Hfz. Edin-ef. Redžepović, prof.)

Prije nego što uđete u diskusiju s nekim, zapitajte se: "Da li je ova osoba dovoljno mentalno i emocionalno zrela da vidi stvari i iz druge perspektive?" Ako nije, nema svrhe ulaziti u diskusiju.

Imam Šafija je rekao: "Samo jedan dokaz bio mi je dovoljan da uvjerim četrdeset učenjaka, ali četrdeset dokaza nije bilo dovoljno da uvjerim jednog neznalicu."

(Mr. Irfan Klica)

Oskudnost u izražavanju osjećaja prema supružniku narušava idilu sretnog braka. Nije dovoljno nositi osjećaje u srcu, jer da je tako, ne bi postojao imperativ potkrepljivanja vjerovanja riječima i djelima. Ako je preporučeno da vjernici iskažu međubratsku ljubav jedni drugima, kako je tek onda kad je u pitanju ljubav među supružnicima?! U vjerodostojnom hadisu navodi se da je jedan ashab kazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da on u ime Allaha voli jednog čovjeka, na što ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: "Da li si mu to rekao?", a on odgovori: "Ne." "Reci mu!", naredi mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ebu Davud)

(Muaz Smajlović, prof.)

Naš svakodnevni namaz u džematu terapija je za jačanje međuljudskih odnosa u našim lokalnim zajednicama i mahalama. Džemat je lijek protiv savremenog trenda ljudske izolacije i otuđenosti. Koliko je samo prijateljstava iznjedrio džematski ibadet, koliko se bračnih zajednica krunisalo, koliko pomoći organiziralo bereketom džemata pod krovovima naših džamija?

(Aldin Poturković, prof.)

Sve što te privlači kod ljudi mimo vjerske energije je otrov čiju ćeš gorčinu osjetiti prije ili kasnije. To je otrov koji, doslovce, donosi smrt ili čiju gorčinu osjećaš na samrti.

(Hfz. Haris-ef. Kalač)

Bilježi se da je Omeru b. Abdulazizu došao jedan čovjek koji je počeo spominjati mane drugog čovjeka, pa mu Omer reče: "Ako hoćeš, ispitat ćemo to što o njemu govoriš i dobro ćemo tvoje tvrdnje provjeriti, pa ako budeš laži o njemu iznosio, onda se na tebe odnose riječi Allaha: 'O vjernici, ako vam nekakav razvratnik (fasik) donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite pa da se zbog onog što ste učinili pokajete' (El-Hudžurat, 6). A, ako tvoja tvrdnja bude istinita, onda se na tebe odnose riječi Uzvišenog: '...i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi' (El-Kalem, 10--11). A, ako pak hoćeš, zaboravit ćemo sve ovo što si o njemu pričao i oprostit ćemo ti."

"Oprost želim, o vladaru pravovjernih, i nikada više ovaj grijeh neću činiti", reče čovjek.

(Mr. Aljo-ef. Cikotić)