Menu

Islam i nasilje -- razotkrivanje zablude

Tema Da'vaČitanje 7 minuta

Jedna od najvećih medijskih propagandi i zabluda koja postoji u današnjem vremenu jeste da je islam vjera nasilja i da su muslimani teroristi. Na taj način želi se zastrašiti svijet i udaljili što veći broj ljudi od islama, ali i ostvariti neke političke ciljeve i lične koristi.

Međutim, da li je to istina o islamu? Nije!

Bilo kakav ekstremizam daleko je od istinskog islama i njegovog učenja! Prema islamskom učenju, zastrašivanje nevinih ljudi i ugrožavanje njihovih života, imetaka i sigurnosti spada u najteže grijehe za koje je propisana oštra sankcija u islamskom zakonodavstvu.


Dvostruki aršini

Mediji odavno pokazuju dvostruke standarde. Izraz "terorizam" uglavnom je rezervisan za muslimane, i o tome bruje svi mediji, bez obzira na to da li je osoba koja je počinila zločin imala ikakvih dodirnih tačaka s vjerom ili ne, dok drugi bivaju okarakterisani kao neuračunljivi, osobe sa psihičkim problemima i tome slično, a vijest o tome ubrzo se zataška.

Toliko daleko se ide sa manipulacijama da se i čak u izgorjelom avionu mogu pronaći pasoši navodnih terorista samoubica. Ovdje se postavlja logičko pitanje: Od čega je napravljen taj pasoš kome ni temperature koje tope čelik ne mogu ništa, koji ostaje netaknut iako je sve oko njega potpuno izgorjelo!?

Svakako treba spomenuti da postoje izolovani nemili događaji, kao što u svakom društvu postoje "crne ovce", pogotovo kada se radi o nekim maskiranim ljudima, za koje ne možemo pouzdano znati ko su. Zbog toga se djela određenih pojedinaca ne smiju pripisivati islamu, jer je islam čist od toga.

Primjera radi, jedan od najvećih terorista u historiji nije bio musliman, već rođeni kršćanin -- Adolf Hitler, krivac za ubistvo više od šest miliona Jevreja. Iako je rođeni kršćanin, ne možemo kriviti kršćanstvo zbog toga.

Jedan ekstremizam rađa drugi

Slobodno možemo reći da je optužba za terorizam postala najefikasnije sredstvo kojim se terorizam služi. U navodnoj borbi protiv "terorizma" ubijeno je na stotine hiljada nevinih žrtava, a ono što je posebno interesantno jeste da se ratovi protiv "terorizma" uglavnom vode u zemljama koje imaju naftu ili neka druga bogatstva. Danas su te zemlje osiromašene, porušene i opljačkane.

Upravo je ovo problem, jer jedan ekstremizam rađa nove. I vjerovatno, najbolja klima koja ohrabruje devijantne ideje jeste klima u kojoj ljudima bivaju uskraćena njihova prirodna i zakonska prava. Klima koja im oduzima pravo na duševni mir i emotivni smiraj, i u kojoj se nasrće na njihovu vjeru, čast, porodice, imetke... Problem je, upravo, to što se ne bavimo korijenima problema!

Da li se islam širio nasilno?

Islam je vjera mira, pravde, ljubavi, pažnje i samilosti prema drugima. Kur'anom je zabranjeno prisiljavanje na ulazak u islam, tako da se islam od samog početka pa sve do danas nikada nije širio nasilno i mačem.

Istinski mač islama bili su njegova ljepota i pravda prema svakom, pa su muslimani u svim dijelovima svijeta dočekivani kao oslobodioci od tiranije i nepravde.

Muslimani su osam stoljeća vladali Španijom. Nikada nikoga nisu silom natjerali da prihvati islam. Kad su krstaši počeli harati Španijom, pobili su i protjerali sve muslimane koje nisu mogli pokrstiti. Muslimani vladaju Egiptom 1400 godina. I pored toga, danas postoji preko 14 miliona Kopta kršćana, koji su bili kršćani stoljećima unazad. Kopti su živi dokaz da islam nije širen sabljom.

Muslimani su, također, vladali Balkanom pet stoljeća, a današnji većinski stanovnici tih država i njihove neporušene crkve i manastiri svjedoče da se islam nije širio silom, jer svi bi za to dugačko vrijeme postali muslimani. Islam se uvijek prihvatao dobrovoljno.

Danas je u Americi i Evropi islam vjera koja se najbrže širi. Pa koja to sablja tjera ljude po Zapadu da u tako velikom broju prihvataju islam!?

Historičari navode da ukupan broj ubijenih u bitkama za vrijeme poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u toku od 23 godine ne prelazi dvije hiljade sa obje strane. Međutim, koliko je ljudi ubijeno tokom Prvog svjetskog rata? Preko dvadeset miliona ljudi ubijeno je tokom Prvog svjetskog rata! U Drugom svjetskom ratu ubijeno je preko pedeset miliona, a još mnogo teško povrijeđeno. Uporedite samo ove podatke. Ovo nisu bili ratovi koje su vodili muslimani. Procjenjuje se da je kineski komunizam odnio preko 50 miliona nevinih života, a ruski preko 40 miliona.

Dakle, iako se muslimani žele predstaviti kao izrazito nasilni i barbarski osvajači, istina je drugačija... Islam je još prije 14 stoljeća postavio kodeks ponašanja prilikom borbi. Islam zabranjuje ubijanje žena, djece, staraca, monaha, sveštenika, da se skrnave leševi, da se nekom garantuje sigurnost a da se zatim prevari, da se uništavaju bogomolje, stoka i drveće itd.

Štaviše, muslimani su imali obavezu hraniti neprijateljske vojnike koje su porazili, a narodu garantovati sigurnost i prava, što je muslimane uzdiglo na nivo tolerancije koje druge vojske nisu mogle ni sanjati... Pa, na osnovu čega tvrde da je islam nasilna i teroristička vjera!?

Postoje i oni koji nepristrasno govore o ovoj temi. Poznati kršćanski historičar Gustav Lebon kaže: "Islam se nije širio sabljom, već misionarstvom... Sila i represija nisu igrali nikakvu ulogu u širenju islama. Arapi su pobijeđene narode ostavljali slobodnim u njihovoj vjeri." (Arapska civilizacija, str. 128--129)

Prema tome, islamu i muslimanima najmanje imaju prigovarati i govoriti im o ljudskim pravima zapadne kolonijalne sile, koje su porobile mnoge zemlje, prognali njihova stanovništva, eksploatisali njihova bogatstva, nasilno ih ugonili u svoju vjeru, ubili i iskorijenili na stotine miliona ljudi, a mnoge odveli u ropstvo. Ove države koje sebe smatraju vrhuncem demokratskog društva, do skoro su imale ljudske "zoo vrtove", u kojem su crnce držali kao životinje.

Možete li zamisliti!? Posljednji zvanični ljudski "zoo vrt" zatvoren je ne tako davne 1958. godine u Briselu.

Njihovi zločini još uvijek traju preko neokolonijalizma, imperijalizma, korporativnog predatorskog i pljačkaškog kapitalizma i "oslobađajućih" ratova.

Na kraju, koliko god da se napada islam, ljudi postaju zainteresovaniji za njega, pa su počeli čitati Kur'an. Mnogi su prihvatili islam čim su pročitali prijevod Kur'ana, jer čim osoba dođe u kontakt sa Istinom, zabluda je osuđena na propast.

Mi muslimani trebamo dostavljati poruku istine na najljepši način. Uzvišeni Allah kaže: "Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepši način raspravljaj." (En-Nahl, 125)