Menu

Asrovi biseri - broj 114

Tema Asrovi biseriČitanje 6 minuta

Veličina jednog naroda ne mjeri se po broju ljudi, već se mjeri po moralnim vrijednostima koje zastupa i žrtvi koju je spreman uložiti u svojoj odbrani. Postoje malobrojni narodi koji su veliki i mnogobrojni koji su mali. Bošnjaci su narod koji brani univerzalne moralne norme i zato su veliki narod.

(Hfz. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, muftija zenički)


Kako se povećava sadaka, tako se povećava nafaka.

Kako se povećava skrušenost u namazu, tako se povećavaju zadovoljstvo i sreća.

Kako se povećava dobročinstvo prema roditeljima, tako se povećava Allahova pomoć za uspjeh u životu.

"... ko se Allaha (istinski) boji" -- ovo je uslov,

"naći će mu izlaz iz svake situacije" -- ovo je obećanje,

i opskrbit će ga odakle se i ne nada!" -- ovo je nagrada. (Et-Talak, 2--3)

(Prof. dr. Zuhdija Adilović)

-

Gotovo svi poslanici bili su iz svoga naroda, jer su im trebali biti bliski, poznavati ih i raditi za njihovu najveću korist. Čak i oni koji nisu bili iz naroda kojem su poslani (poput Isaa, alejhis-selam, koji je poslan Benu Israilu) radili su za dobrobit tog naroda i njegovu korist. Tako i nasljednici poslanika, učeni ljudi, trebaju biti uz svoj narod i raditi za njegovu dobrobit, svaku moguću korist, a naročito najveću, ahiretsku korist. Ako nisu takvi, bolje da idu iz naroda svog, tamo gdje će biti korisniji.

(Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović)

-

Na svijetu postoje različite vage kojima se vagaju različite stvari, pa tako imamo vage za zlato, kuhinjske vage, vage za voće i povrće pa sve do stočnih vaga. Onaj ko ima kuhinjsku vagu mora da njome vaga ono što je namijenjeno da se vaga i ne može njome da vaga stoku!

Mi ljudi, shodno svom znanju i iskustvu, imamo "vage" i njima ocjenjujemo ljude. Mi, obični ljudi, možemo da "vagamo" samo obične ljude, a ne eksperte i učenjake. Nemoj sa svojom kuhinjskom "vagicom" hodati okolo i vagati velikane ummeta! Dobro procijeni mogućnosti svoje vage!

(Hfz. mr. Adnan Mrkonjić)

-

Nemoj provesti svoj život stalno gledajući šta imaju drugi, već ga provedi zahvaljujući Allahu na onome što imaš ti. Ovo je kur'anski recept za sreću: "I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao... I Allaha iz izobilja Njegova molite. Allah, zaista, sve dobro zna!" (En-Nisa, 32). Tako jednostavno, a tako teško za postići. Ko nauči lekciju zahvalnosti, svaki životni ispit će položiti.

(Hfz. mr. Ammar-ef. Bašić)

-

Bošnjački lider mora posjedovati vjersko znanje i razumijevanje u političkom djelovanju i upravljanju da bi se adekvatno brinuo o svom narodu. Na takav način pružit će korist dunjaluka i ahireta. Bošnjački lider mora biti bogobojazan i sposoban čovjek za emanet koji obnaša, mudar trgovac sa političkim faktorima u korist naroda, a daleko od svojih ličnih interesa, čestit i savjestan čovjek u svim svojim djelovanjima. Bošnjački lider na zdravim osnovama je sam po sebi proces, jer je u mogućnosti napraviti promjene širokih razmjera u društvu.

(Hfz. Haris-ef. Kalač)

-

Peta je godina po Hidžri. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zajedno sa ashabima kopa rov, hendek, oko Medine. Ashabi su iscrpljeni, gladni i žedni. Neprijatelj je sve bliže i bliže. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ohrabruje ashabe i govori im o veličanstvenim pobjedama koje slijede. Priča im o osvajanju Perzije i Bizanta. Drugim riječima, podiže im moral, ulijeva nadu, širi pozitivnu energiju i optimizam. Nije kazao: "Ma džaba mi ovo kopamo", "Bezveze se lomimo kad ćemo svakako izgubiti!", "Neprijatelj je nadmoćan", i slično.

Uzmimo pouku! Nemojmo kukati i širiti negativu oko sebe. Mislimo pozitivno! Budimo optimisti!

(Mr. Fahret Kadrić)

-

Neposredno pred potop, Nuh, alejhis-selam, razgovarao je sa svojim sinom i tom prilikom sin je rekao: "Sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi" (Hud, 43), što je racionalno promišljanje Nuhovog sina.

"Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!" -- riječi su objave.

"I val ih razdvoji, i on potopljen bî" -- to je rezultat.

Ko se osloni na razum ostavljajući objavu, Kur'an i sunnet, utopit će se u moru vlastitih poriva.

(Prof. dr. Hakija Kanurić)

-

Spomenut ćemo koliko su deseterica obradovanih Džennetom imali godina u trenutku primanja islama, i razmisli kakvim si ih zamišljao do sad.

1. Ebu Bekr es-Siddik: 37 godina,

2. Abdurrahman ibn Avf: 30 godina,

3. Ebu Ubejda ibn Džerrah: 27 godina,

4. Omer ibn el-Hattab: 26 godina,

5. Osman ibn Affan: 20 godina,

6. Seid ibn Zejd: 19 godina,

7. Sa'd ibn Ebu Vekkas: 17 godina,

8. Zubejr ibn el-Avam 16 godina,

9. Talha ibn Ubejdullah: 11 godina,

10. Alija ibn Ebu Talib: 8 godina,

Kako zreo čovjek od 40 godina doživljava mladiće ovih godina? Ovi mladići su napravili najveću reformu čovječanstva ikad! Predvođeni su najboljim čovjekom ikad, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem.

(Mr. Haris Hećimović)

-

Znate li koje su osobe otrovne? To su

• one osobe koje nikoga ne poštuju;

• one osobe kojima čast muslimana nema vrijednost;

• one osobe kojima je jezik brži od pameti;

• one osobe koje misle da sve znaju;

• one osobe koje se u sve razumiju;

• one osobe kojima su tuđi životi preokupacija;

• one osobe koje šire glasine;

• one osobe koje omalovažavaju druge;

• one osobe koje se ohole;

• one osobe koje prave smutnju;

• one osobe koje šire mržnju.

Šta je tek sa osobom kod koje se nađe većina ili sva pobrojana svojstva!? Bježite od takvih osoba, jer je njihov otrov zarazan.

(Kurra hfz. mr. Sead-ef. Kumro)