Menu

Asrovi biseri - broj 37

Tema Asrovi biseriČitanje 2 minute
Rekao je Uzvišeni Allah: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 183-184)
Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: "Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi ženi i neka se ne svađa a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao neka kaže: Ja postim!" (Buharija i Muslim)   
 

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Mesdžid je kuća svakog bogobojaznog, i Allah se obavezao da će onog čija kuća bude mesdžid obasuti svojom milošću i olakšat mu prelazak sirat-ćuprije ka Njegovom zadovoljstvu u Džennetu." (Hadis je zabilježio et-Taberani i vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani u 'Et-Tergibu wet-terhibu') 
 

Bilježi Buharija da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i'tikafio za vrijeme zadnjih deset dana mjeseca Ramazana sve do svoje smrti, a poslije njega i'tikafile su njegove žene. (Buharija i Muslim) Rekao je Imam Zuhri: "Čudim se muslimanima, ostavili su i'tikaf, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga nije ostavio otkako je došao u Medinu sve do svoje smrti." (Fethul-Bari, 4/334.) 
 

●  Rekao je Osman ibn Affan, radijellahu 'anhu: "Da su vam srca doista čista ne bi se mogla zasititi od učenja Kur'ana."

●  Rekao je Hasan el-Basri, rahimehullah, savjetujući: "O sine Ademov, tako mi Allaha, ako budeš učio Kur'an i vjerovao u njega; tvoja tuga na dunjaluku će se produžiti, tvoj strah povećati, a tvoj plač učestaliti."

●  A što se tiče licemjera i lijenih njihovo stanje je kao što je opisao Evs ibn Abdullah: "Prenošenje teških stijena im je lakše i draže od učenja Kur'ana."