Menu

Asrovi biseri - broj 37

Tema Asrovi biseriČitanje 0 minuta
Rekao je Uzvišeni Allah: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 183-184)