Menu

Zanimljivosti - broj 37

Tema ZanimljivostiČitanje 12 minuta
LIJEČENJE SA SENOM-KASIJOM (BOT. CASSIA) 
Naš plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je u vjerodostojnim predajama da je u seni-kasiji (bot. Cassia) lijek. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U trome je lijek od svake bolesti osim smrti: sena-kasija …" (Nesai, hadis hasen, Sahihul-Džami'a, 3034, Albani.) Stim da je najbolja sena-kasija koja se sije u Mekki (bot. Cassia acutifolia). Doktor Muhammed Baar u svojoj knjizi "Liječenje sa senom-kasijom i kimom (bot. Cuminum cyminum) spomenuo je slijedeće koristi sene-kasije:

●  Uklanja hemoroide ili šuljevce

●  Štiti mozak od glavobolje

●  Pomaže kod kostobolje (path. arthritis)

●  Pomaže kod išijasa

●  Pomaže kod bolova u zglobovima (dospijeva do dubine zglobova)

●  Koristi se za liječenje prehlade, upala grla i bronhitisa

●  Koristi se u obliku ispiranja kod oboljenja grla

●  Sprečava opadanje kose i čini je dugom i crnom

●  Uklanja sluz-belgam

●  Važan je lijek prilikom "zatvaranja" stomaka  

●  Pomaže kod padavice

●  Koristi protiv virusa

●  Koristi protiv razvijanja parazitski gljivica i mikroba.

Kao što se sena-kasija koristi za liječenje različitih oblika oboljenja isto tako se koristi i kao preventiva za zdrave osobe jer ona u potpunosti čisti sistem za varenje od stvari koje se lijepe za njega i koje prouzrukuju "fermentaciju", gnjilost i druga oboljenja.

Savremena istraživanja nad listovima i plodovima sene-kasije potvrdila su da su najbolji lijek protiv "zatvorenosti" stomaka, za čišćenje krvi i za ubijanje virusa i parazitskih gljivica.

Koristi se kod vanjskih i unutrašnjih tegoba i oboljenja tijela. Ne šteti plodu u majčinoj utrobi niti dojilji, iako se preporučuje savjetovanje sa stručnjacima prilikom korištenja sene-kasije.

Pojedine firme za proizvodnju lijekova proizvele su lijekove od sene kao sto je Puresenid i Sennakot i proizvele su druge lijekove u čiji sastav je ušla sena kao što je Aglokax, Syntolax, Mucinam, Glisennind i Snakes.

(Šejh Šihab Bedri, ekspert za bilje i osoba koja liječi  Poslanikovom medicinom.) 

LIJEČENJE SA SOKOM JELENGRILJE ILI GOMOLJIKE (BOT. TUBER) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da je u soku - "vodi" jelengljive-gomoljike lijek za oči (Buhari). Jelengljiva-gomoljka (bot. tuber) sliči krompiru ali se razlikuje od njega po boji i mirisu. Raste u pustinji i pod stablima hrasta. Bogata je bjelančevinama-proteinima, fosforom, kalijumom i natrijumom. Doktor Mu'etez Billah Merzuki na prvom internacionalnom samitu za islamsku medicinu spomenuo je svoje rezultate liječenja različitih očnih oboljena sa kapanjem soka-vode jelengljive-gomoljike u oko. Izvađena je vodena srž iz nje u laboratoriji, a potom je "sasušena" kako bi se mogla sačuvati duži vremenski period. Prilikom upotrebe sasušeni prah se dodao u vodu kako bi bio podoban za kapanje, i kako bi se dobio prirodni omjer soka-vode jelengljive koja je u osnovi smeđe boje i jakoga mirisa. Liječio je očna oboljenja-trahom u završnim stadijama gdje su rezultati bili pozitivni. Podijelio je 76 osoba oboljenih od traheje u dvije grupe i jednu od njih je liječio uobičajnim lijekovima, a drugu je liječio sa uobičajnim lijekovima kojima je bila dodat sok-voda jelengljive. Ukapavana je u povrijeđeno oko tri puta na dan u periodu od mjesec dana. Kod prve grupe, koja je liječena uobičajnim lijekovima, pojavilo je se (conjuncitiva) tj., pretvaranja u vlakna očne spojnice u očnom kapku, a kod druge grupe koja je liječena sokom-vodom jelengljive putem kapanja očna spojnica se vratila u svoje ispravno stanje bez pojave pretvaranja u vlakna očne spojnice.

(Izvor: Predavanje profesora Mu'eteza Billah Merzuka) 

HAJZ 

Uzvišeni Allah zabranio je spolni odnos sa suprugom u vrijeme mjesečnog pranja radi neprijatnosti.

Rekao je Allah, kako stoji u prevedenom značenju ajeta: "I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: 'To je neprijatnost.' Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste." (El-Bekare, 222.)

Savremena naučna istraživanja su otkrila određene oblike "neprijatnosti" koja je spomenuta u prethodnom kur'anskom ajetu, s tim da nisu u potpunosti spoznali sve neprijatnosti na koje aludira Kur'an. Nauka neprestano napreduje i svaki dan otkriva nove činjenice koje nas obavještavaju da je naše znanje ograničeno.

Rekao je doktor Muhjjudin Albi: "Spolni odnos sa ženom u vrijeme mjesečnog pranja mora se strogo izbjegavati jer to dovodi do povećanja menstruacijskog krvarenja, jer kapilari maternice bivaju široki, lahko se trgaju i brzo se mogu oštetiti. Kao što se koža stidnice-vagine vrlo lahko može "ogrebati" što povećava mogućnost upale, koja opet dovodi do upale maternice ili upale spolnog uda kod muškarca radi "ogrebotina" koje nastaju u toku "erekcije" i "kontakta". Isto tako spolni akt u vrijeme mjesečnice izaziva osjećaje odvratnosti podjednako kod muškarca i žene radi prisustva krvi i "mirisa" što zna prouzrokovati kod muža "seksualnu hladnoću" – impotenciju. Također, spolni odnos sa ženom u nifasu ima istu štetu kao i odnos u mjesečnici, osim što se tome pridodaje gubitak osjećaja strasti kod supružnika radi "raširenosti" unutrašnjosti vagine-stidnice u toku poroda, kao što prouzrukuje bolove u toku spolnoga akta.

Rekao je doktor Baar govoreći o "neugodnosti" u hajzu: "U potpunosti se odbacuje unutrašnja membrana-kožica maternice u toku mjesečnice. Putem pregleda krvi hajza, pomoću mikroskopa, uvidi se prisustvo, pored crvenih i bijelih krvnih zrncadi, i komadića unutrašnje membrane-kožice maternice. Kao rezultat toga maternica biva "izranjavanja" isto kao što se koža guli. Maternica je sa lahkoćom izložena napadu mnoštva bakterija. Kao što je poznato u medicini da je krv najbolja sredina za povećavanje bakterija i za njihov razvoj,isto tako umanjuju se odbrambene sposobnosti maternice protiv "gasovitih" bakterija koje se nalaze na površini muškoga spolnoga uda što predstavlja veliku opasnost za maternicu. I stvar koja još više povećava opasnost je to što odbrana vagine-stidnice od napada bakterija u vrijeme hajza bude na najnižim stupnjima, jer se smanjuje lučenje stidnice u obliku kiseline koja ubija mikrobe. Postojeća materija za čišćenje vagine-stidnice se u vrijeme hajza smanji na najniže stupnje, a koža-zid vagine koji se sastoji od mnoštva slojeva ćelija u vrijeme hajza se istanji, postane tanka i sastoji se od jednoga sloja ćelija u zamjenu od niza slojeva u vrijeme ženine čistoće naročito u sredini čistoće kada tijelo postaje u cijelosti spremno za susret sa mužem. Zato spolni odnos u vrijeme hajza znači dodir sa mikrobima u vrijeme kada odbrambeni sistem ne djeluje, a prisustvo krvi u vagini i maternici pomaže razvijanje tih mikroba i njihovo umnožavanje. Poznato je da se na koži muškog spolnoga organa nalaze mnogobrojni mikrobi, s tim da ih ubija materija za čišćenje vagine – stidnice i lučenje kiseline od njene strane u vrijeme trudnoće, dok u vrijeme hajza je odbrambeni sistem paralizovan i okolina je idealna za umnožavanje postojećih mikroba".

Doktor Baar ne smatra da je "neprijatnost" skučena na razvoj mikroba u maternici i stidnici-vagini koje je teško liječiti već obuhvata i druge stvari od kojih su i slijedeće:

●  Upala se proširuje na dva kanala maternice i zatvaraju ih ili utječe na njene unutrašnje dlačice koje imaju veliku ulogu u potiskivanju jajašceta iz plodnice-jajnika u maternicu što dovodi do sterilnosti-neplodnosti, ili do trudnoće van maternice, što je uopšteno najopasnija vrsta trudnoće, gdje se zametak- embrion brzo razvija i "uvlači" u zid tankoga kanala sve dok ne eksplodira kanal i poteku "rijeke" krvi u crijeva stomaka i ukoliko se majci odmah ne izvrši operacija ona će bez sumnje umrijeti (sa Allahovim dopustom).

●  Upala će se proširiti na mokraćne kanale, a potom na mokraćni mjehur, mokraćni vod i bubrege. Bolesti mokraćnih kanala su opasne i hronične.

●  Povećavaju se mikrobi u krvi od hajza, a naročito bakterija koja prouzrokuje bolest gonoreja ili kapavc.

Isto tako doktor Baar pojašnjava da žena u hajzu biva u teškom fizičkom i psihičkom stanju koji joj ne dozvoljava spolni odnos, a ukoliko dođe do njega onda joj pričinjava veoma tešku neprijatnost i uznemiravanje.

A potom doktor iznosi probleme, bolove koji se nalaze kod žene u mjesečnici:

●  Bolovi prate hajz i razlikuju se od žene do žene. Najviše žena pogađaju bolovi u leđima i donjem dijelu stomaka dok kod nekih žena prelaze granicu izdržljivosti, što zahtijeva korištenje lijekova, a neke od njih moraju posjetiti doktora.

●  Mnoštvo žena pogađa stanje potištenosti i tjeskobe u vrijeme hajza, a naročito u njegovom početku. Žena koja je bila uobičajeno promjenjive naravi, brzog uzrujavanja i nepodnošljivosti, u toku hajza njeno umno stanje biva na najnižim stepenima.

●  Pojedine žene pogađa migrena prija početka hajza gdje bolovi bivaju jaki i prate ih zaslijepljenost u pogledu i povraćanje.

●  Smanjuje se seksualna potreba kod žene, a naročito kod početka hajza, i uglavnom većina žena u potpunosti ne osjećaju potrebu za spolnim odnosom u toku hajza i naginju izolaciji i smiraju, što je prirodna stvar,  jer je period hajza period krvarenja iz dna maternice (unutrašnja membrana) gdje spolni organi upotpunosti budu u stanju koje liči bolesti, i spolni odnos u te "posude" nije prirodan niti vrši neku funkciju, naprotiv čini mnoštvo neprijatnosti.

●  Uprkos tome što je hajz prirodna pojava ipak periodično mjesečno gubljenje krvi prouzrukuje jednu vrstu gubitka krvi kod žene naročito ako hajz bude izražen u velikim količinama.

●  Hormonske žlijezde-endokrine pogađaju promjene u vrijeme hajza i smanjuju se važna vitalna lučenja do najnižih stupnjeva.

●  Smanjuje se ženina tjelesna temperatura za jedan cijeli stepen u toku hajza zbog toga što vitalne funkcije u tijelu (metabolizam ), koje se ne zaustavljaju, bivaju na najnižim stepenima i kao rezultat toga se smanjuje proizvodnja energije u tijelu.

●  Zbog opadanja tjelesne temperature kod žene radi prethodno spomenutih faktora dolazi do smanjivanja krvnog pritiska što prouzrokuje osjećaj nesvjestice, malaksalosti i ljenosti.

Doktor Baar je također spomenuo da se "neugodnost" ne svodi samo na spolni odnost sa ženom koja ima hajz već se odnosi i na muža koji ima sa njom spolni odnos. Spolni odnos u vrijeme dok je vagina-stidnica ispunjena krvlju dovodi do razmnožavanja mikroba i upale mokraćnih kanala kod muškarca. Mikrobi prelaze iz mokraćnih kanala u prostatu i mokraćni mjehur. Upala prostate ubrzo postaje hronično oboljenje radi njenih mnogih tijesnih i uvijenih kanala gdje vrlo teško dolazi do njih dovoljna količina lijekova da bi ubila skrivene mikrobe u njenim vijugama. Kada upala prostate postane hronična, ubrzo mikrobi napadaju ostale dijelove mokraćnog spolnog aparata i prelaze u mokraćovod, a iz njega u bubrege, a hronična upala bubrega je patnja sve dok ne nastupi smrt i njemu nema lijeka (osim sa Allahovim dopustom). Mikrobi znaju preći iz prostate u sjemene mjehuriće (sjemenik), a potom do sjemenovoda pa do pasjemenika, a potom do testisa, što,zbog zatvaranja sjemenovoda ili upale testisa, može prouzrokovati nerodnost..

(Doktor Omer Eškar, Allah mu se smilovao)