Menu

Vrijednost slobodnog vremena

Tema Žena muslimankaČitanje 1 minut
Allah, subhanehu ve te'ala, je dao prednost određenim vremenima i mjestima u odnosu na druge. Poznavanje Allahove vjere učinit  će da muslimanka zna da određena vremena i mjesta imaju prednost u odnosu na druga i da je nagrada za urađeno dobro djelo u tim vremenima i mjestima veća u odnosu na nagradu za isto djelo koje bi uradila van toga vremena ili mjesta. Muslimanka bi trebala da zna da je: "Petak najbolji dan u kom je sunce izašlo." (Muslim, 2013.) i da: "Ko prouči  suru Al-Kehf petkom osvijetlit će mu između dvije džume." (Hakim, Bejheki, hadis sahih, Sahihu ve daifu Džami'a-Sagir, Albani, 11416.) Kao što petkom ima trenutak ako musliman u njemu zamoli za dobro bit će mu dato (Buhari, 6037.) Trebala bi da zna vrijednost dobrovoljnih namaza od kojih je najvredniji noćni namaz u zadnjoj trećini noći, kada je srce smireno i potpuno predano Gospodaru. U trenucima kada naš Gospodar silazi na dunjalučko nebo (onako kako Njemu priliči) pa pita, subhanehu ve te'ala, a On je neovistan od toga: "Ko Me moli pa da mu udovoljim? Ko od Mene traži pa da mu podarim? Ko od Mene oprosta traži pa da mu oprostim?" (Buhari, 1045. Muslim,1808.)