Menu

Vrijednost slobodnog vremena

Tema Žena muslimankaČitanje 1 minut
Allah, subhanehu ve te'ala, je dao prednost određenim vremenima i mjestima u odnosu na druge. Poznavanje Allahove vjere učinit  će da muslimanka zna da određena vremena i mjesta imaju prednost u odnosu na druga i da je nagrada za urađeno dobro djelo u tim vremenima i mjestima veća u odnosu na nagradu za isto djelo koje bi uradila van toga vremena ili mjesta. Muslimanka bi trebala da zna da je: "Petak najbolji dan u kom je sunce izašlo." (Muslim, 2013.) i da: "Ko prouči  suru Al-Kehf petkom osvijetlit će mu između dvije džume." (Hakim, Bejheki, hadis sahih, Sahihu ve daifu Džami'a-Sagir, Albani, 11416.) Kao što petkom ima trenutak ako musliman u njemu zamoli za dobro bit će mu dato (Buhari, 6037.) Trebala bi da zna vrijednost dobrovoljnih namaza od kojih je najvredniji noćni namaz u zadnjoj trećini noći, kada je srce smireno i potpuno predano Gospodaru. U trenucima kada naš Gospodar silazi na dunjalučko nebo (onako kako Njemu priliči) pa pita, subhanehu ve te'ala, a On je neovistan od toga: "Ko Me moli pa da mu udovoljim? Ko od Mene traži pa da mu podarim? Ko od Mene oprosta traži pa da mu oprostim?" (Buhari, 1045. Muslim,1808.) 
Allah, subhanehu ve te'ala, je dao prednost određenim vremenima i mjestima u odnosu na druge. Poznavanje Allahove vjere učinit  će da muslimanka zna da određena vremena i mjesta imaju prednost u odnosu na druga i da je nagrada za urađeno dobro djelo u tim vremenima i mjestima veća u odnosu na nagradu za isto djelo koje bi uradila van toga vremena ili mjesta. Muslimanka bi trebala da zna da je: "Petak najbolji dan u kom je sunce izašlo." (Muslim, 2013.) i da: "Ko prouči  suru Al-Kehf petkom osvijetlit će mu između dvije džume." (Hakim, Bejheki, hadis sahih, Sahihu ve daifu Džami'a-Sagir, Albani, 11416.) Kao što petkom ima trenutak ako musliman u njemu zamoli za dobro bit će mu dato (Buhari, 6037.) Trebala bi da zna vrijednost dobrovoljnih namaza od kojih je najvredniji noćni namaz u zadnjoj trećini noći, kada je srce smireno i potpuno predano Gospodaru. U trenucima kada naš Gospodar silazi na dunjalučko nebo (onako kako Njemu priliči) pa pita, subhanehu ve te'ala, a On je neovistan od toga: "Ko Me moli pa da mu udovoljim? Ko od Mene traži pa da mu podarim? Ko od Mene oprosta traži pa da mu oprostim?" (Buhari, 1045. Muslim,1808.)