Menu

Asrovi biseri - broj 36

Tema Asrovi biseriČitanje 3 minute
Iz nura Allahove Knjige 
Uzvišeni Allah je objavio: „Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.“ (Prijevod značenja En-Nur, 63.) 

Iz Poslanikove upute 

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Uistinu, Svevišnji Allah je zadovoljan da se kod vas nađu tri osobine, a prezire da kod vas budu prisutne druge tri osobine!“ Zadovoljan je da samo Njega obožavate i da mu nikoga ne smatrate ravnim, da se svi držite Allahova užeta i da se ne cijepate; a prezire vam riječi 'rekla-kazala', mnogobrojna pitanja i rasipništvo u imetku.“ (Muslim 1715) 

Zastani i razmisli 

Jedan od prethodnika je rekao: „Znaj da ti je Allah osigurao nafaku (opskrbu), pa stoga ne brini se i znaj da ti Allah nije osigurao Džennet, pa stoga brini se! Znaj da je malo onih koji će uspjeti! Dunjalučki ukrasi su prolazni, i svaka blagodat mimo Dženneta prolazna je, i svaka tegoba mimo Džehennema podnošljiva je! Stoga zastani i obračunaj se prije nego li dođe vrijeme istinskog obračuna! 

Uzmi pouku 

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, je rekao: „Od magarčeve pameti –a magarac je najgluplja životinja- jeste i to što čovjek putuje s njim, pa magarac svoga gazdu iz daleka putem dovodi kući makar se radilo i o velikim noćnim tminama jer poznaje kuću, mjesto odredišta, raspoznaje glas koji ga zaustavlja od glasa koji ga podstiče da nastavi put. Pa, onaj koji ne poznaje put do svoga odredišta –Dženneta-, taj je gluplji i od magarca.“ 

Pazi se dunjaluka 

Sufjan es-Sevri, rahmetullahi alejh, rekao je: „Nijedno šejtansko oružje protiv čovjeka nije jako kao što je jako  strah od neimaštine, pa, ukoliko se ovaj strah nađe u srcu čovjeka, on zabranjuje istinu, govori po strastima i loše misli o svome Gospodaru.“

Imam Ahmed, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ako želiš da ti Allah učini dugotrajnijim ono što voliš, onda čini Mu ono što On Uzvišeni voli.“

El-Hakim b. Umejr, radijallahu anh, rekao je: „Na dunjaluku budite kao gosti, za kuće uzmite Allahove mesdžide, učite svoja srca na nježnost i čestajte razmišljanje i plač, pa vas strasti neće podijeliti!“