Menu

Asrovi biseri - broj 113

Tema Asrovi biseriČitanje 6 minuta

Musa, alejhis-selam, nije se utopio iako je bio potpuno bespomoćan -- kao beba, a faraon se utopio iako je bio na vrhuncu svoje moći i vlasti! Ko bude sa Allahom, njegova slabost neće mu naštetiti, a ko ne bude sa Allahom, njegova moć neće mu koristiti!

(Muftija dr. Ahmed Adilović)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike