Menu

"Post pripada Meni"

P

Kako razumjeti hadis u kojem se navodi da je Allah rekao za post da pripada Njemu?


O

Svevišnji Allah pripisao je post Sebi, kao što je vjerodostojno preneseno od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta! Post pripada Meni, i Ja za njega posebno nagrađujem!' Post je štit pa kada neko od vas zaposti, neka ostavi intimni odnos i neka ne galami, a ako ga neko bude vrijeđao ili se htio s njim tući, neka kaže: 'Ja postim!' Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača sigurno je kod Allaha bolji od mirisa mošusa. Postač ima dvije radosti kojima se veseli: raduje se kada iftari i radovat će se svome postu kada bude susreo svoga Stvoritelja!" (Buhari, br. 1904; Muslim, br. 1151)

Riječi: "Post pripada Meni" znače da nagrada koju će Allah dati za post nije poput uobičajene nagrade kada se dobro djelo deseterostruko nagrađuje pa sve do sedam stotina puta više. Nagrada za post mnogo je veća. Na to ukazuje druga verzija hadisa u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Svaki čovjekov posao višestruko se nagrađuje. Dobro djelo nagrađuje se od deset do sedam stotina puta, osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: 'On je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene.'" (Tirmizi, br. 1683, sahih)

Kada bi imućan vlasnik velike kompanije kazao: "Dajte uposlenicima njihove plate, osim tog i tog, njemu ću ja lično uručiti platu!", te riječi ukazivale bi na to da će taj uposlenik dobiti posebno veliku nagradu, a kako je tek velika nagrada postača kojem Allah obećava posebnu nagradu!

Svevišnji Allah kaže: "Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni" (Ez-Zumer, 10). Post je baziran na strpljenju, a postači će na budućem svijetu imati poseban tretman i bit će nagrađeni posebno velikim nagradama. Svevišnji Allah najbolje zna!