Menu

Namaz žene koja ima poremećen menstrualni ciklus

P

Kao što je poznato, za menstruaciju se vezuju neki vjerski propisi. Teško mi je znati kada imam menstruaciju, a kada ne. Naime, moja menstruacija počinje pojavom žutog sekreta koji naginje smeđoj boji, i to traje tri ili četiri dana uz bolove u donjem dijelu stomaka i loše mentalno stanje. Potom se pojavljuje crni iscjedak i to traje jedan do dva dana. Nakon toga pojavljuje se crvena krv i to traje pet do sedam dana, a nakon toga vraća se smeđa boja, zatim žuta, a nakon dan ili dva ponekad se pojavi bijeli sekret kao znak prestanka hajza, a ponekad žuti sekret traje sve do novog menstrualnog ciklusa, odnosno tokom cijelog mjeseca. Kada ću klanjati namaze, a kada ne?


O

Žuti i smeđi sekret koji se pojavi prije krvi ne tretira se hajzom, kao i kada se pojavi nakon prestanka hajza, odnosno pojave bijelog sekreta ili potpunog prestanka hajza.

Ashabijka Ummu Atijja, radijallahu anha, kazala je: "Mutni i žuti iscjedak koji bi nam se javljao nakon menstruacije nismo ni u šta ubrajale." (Ebu Davud, br. 307, sahih)

Žuti i smeđi iscjedak koji se pojavi nakon krvi, a prije završetka hajza, tretira se hajzom. Na to ukazuje predanje Ummu Alkame, radijallahu anha, u kojem navodi da su neke žene Aiši, radijallahu anha, slale pamučni uložak na kojem je bio žućkasti iscjedak i ona im je govorila: "Ne žurite s kupanjem sve dok ne vidite bijeli iscjedak!", aludirajući time na prestanak menstruacije. (Malik, El-Muvetta, br. 189, sahih)

Prema tome, iscjedak žute i smeđe boje, koji se pojavljuje tri ili četiri dana prije krvi hajza ne tretira se hajzom, a namaz se neće izostavljati zbog pojave ovog iscjetka. Crna krv i sekret koji slijedi nakon krvi smatra se hajzom sve dok se ne pojavi bijeli iscjedak ili dok curenje potpuno ne prestane. Nakon što se pojavi bijeli iscjedak ili curenje potpuno prestane, sekret žute ili smeđe boje nakon toga ne smatra se hajzom.

Ukoliko bi krv nastavila curiti ili se pojavi žutosmeđa tekućina prije nego što se pojavi znak čistoće i prestanka hajza, tj. bijeli sekret ili prestanak curenja, i to potraje duže od petnaest dana, prema većini učenjaka, to je istihaza. Neki učenjaci smatraju da je istihaza samo u slučaju ako je curenje kontinuirano tokom cijelog mjeseca ili izuzev dva-tri dana u mjesecu, smatrajući da ne postoji granica za najduži period hajza i da hajz može trajati duže od petnaest dana.

Ako žena ustanovi da je u istihazi, sljedeći mjesec će u danima kada je obično dobivala menstruaciju imati status žene u hajzu, sve dok se ne pojavi bijeli iscjedak ili dok ne prođe period koliko je obično trajao hajz. Ako je menstruacija prije istihaze trajala, naprimjer, deset dana, nakon desetog dana okupat će se, bez obzira na curenje, i početi klanjati tako da za svako namasko vrijeme uzima abdest.

Ukoliko je menstruacija prije istihaze bila poremećena i pojavljivala se u različitim periodima, onda će žena u istihazi pratiti krv hajza, te će u periodu kada se pojavljuje crna, gusta krv specifičnog mirisa imati status žene u hajzu, a kada prestane ta krv, a curenje i dalje traje, imat će status žene u istihazi. Ako nije u stanju prepoznati krv hajza, niti je imala ustaljen period hajza prije istihaze, onda će se povesti za većinom žena u pogledu hajza, odnosno imat će status žene u hajzu šest ili sedam dana u mjesecu počevši od prvog dana kada ugleda krv, a ostalo vrijeme je u istihazi. Poredit će se sa ženama sebi slične građe i životne dobi, svojim rodicama, uzet će u obzir svojstva tekućine koja se pojavljuje i da li nalikuje hajzu ili ne, i na osnovu toga odredit će da li hajz traje šest ili sedam dana.

Ženi kojoj se pojavljuje neuobičajeno ili kontinuirano krvarenje preporučuje se da konsultira svoju doktoricu. (Munedžid, El-Islamu sualun ve dževab, br. 178430)