Menu

Čisto srce

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 13 minuta

U vremenu u kojem živimo dosta se pažnje pridaje vanjskom izgledu, uljepšavanju i ukrašavanju tijela, dok se istovremeno zanemaruje nutrina, srce, uljepšavanje, ukrašavanje i čišćenje srca. Allah Uzvišeni upozorava na ovu pojavu u kontekstu opisa munafika: "Kad ih pogledaš, njihov te izgled zadivljuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove -- međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio kuda se odmeću!" (El-Munafikun, 4)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike