Menu

Onima koji traže sreću

Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Mnogo je puteva, a svi smrti vode. Ništavnost ovog svijeta ne razotkriva ništa toliko kao smrt. Umrijet će i kralj i podanik, i liječnik i bolesnik, i imućni i siromašni... Nikome ko ima imalo zdravog razuma, smrt ne ostavlja nikakvog prostora da ovaj svijet uzima za cilj.

Pogledaj oko sebe, koliko samo ljudi izgubi život u treptaju oka, za djelić sekunde, na razne načine i u različitim starosnim dobima. Čovjek kada osvane ne može znati da li će omrknuti, a kada omrkne, ne može znati da li će osvanuti. A opet, većina ljudi je nemarna prema tome i žive kao da nikada neće umrijeti, sve dok iznenada ne dođe kraj nakon kojeg nema povratka, nakon čega nema druge šanse!


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike