Menu

Kako do Allahove milosti

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Uzvišeni Allah učinio je određene ibadete povodom Svoje milosti. Svaki musliman i muslimanka trebaju težiti tome da izvršavaju propisane ibadete kako bi ih obuhvatila Allahova milost. A, blago li se, na dunjaluku i ahiretu, onome koga Allah obaspe Svojom milošću. Brojni su putevi koji vode do Allahove milosti, a ovom prilikom izdvajamo samo neke od ibadeta koji će čovjeku osigurati da se skloni u okrilje Njegove neizmjerne milosti.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike