Menu

Ukras na oba svijeta

Pripremila Ummu Muhammed
Tema Žena muslimankaČitanje 10 minuta

Cijenjena sestro, sretna sam što ti na ovaj način mogu uputiti nekoliko riječi. Tebi, dunjalučkom ukrasu i svjetlu kuće. Pokoravajući se Allahu Uzvišenom upućujem ti nekoliko islamskih savjeta o čestitosti, iskrenosti, tvom lijepom hidžabu i drugim plemenitim moralnim vrijednostima, kojima ćeš, ako Bog da, uljepšati svoje ponašanje i postići bogatstvo svoje duše.

Cijenjena sestro, cvijetu islama... Hidžab je čednost... Hidžab je štit... Hidžab je čistoća... Hidžab je propis i obaveza, kao što su i namaz i post obaveze... Znaš li to?! Ne čudi se! Hidžab je propis i obaveza koju je Uzvišeni Allah propisao u Svojoj veličanstvenoj Knjizi. Zbog toga sam i htjela da ti prvo ponudim nekoliko riječi o ovom veličanstvenom propisu.


Budi oprezna! Ne dozvoli da te zavaraju i obmanu lažni pozivi! Ne slušaj one koji kažu da je hidžab zaostalost i nastranost. Doista, islam je vjera kulture i civilizacije, vjera prosperiteta i napretka. Da li si možda negdje čula da je islam zabranio putovanje avionom zato što avion nije postojao u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili da je islam zabranio ženi da se uljepšava u svojoj kući? Da li si ikada čula da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio ili kaznio ijednu ženu zbog njenog uljepšavanja u svojoj kući?!

Dođi da zajedno otvorimo Knjigu Uzvišenog Allaha, pročitamo ajete iz sure El-A'raf i saznamo pravi odgovor na navedena pitanja.

Uzvišeni kaže: "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. Reci: 'Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio i ukusna jela?' Reci: 'Ona su za vjernike na ovom svijetu, a na onom svijetu su samo za njih.' Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. Reci: 'Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.'" (El-A'raf, 31--32)

Jesi li shvatila značenje ovih riječi? Dakle, Uzvišeni Allah nije zabranio ljepotu i uljepšavanje -- kako i bi kada je On Uzvišeni lijep i voli ljepotu -- već je zabranio razvrat koji vodi do ružnih posljedica, opakih bolesti. Iz tog razloga, Uzvišeni Allah zabranio je otkrivanje i razgolićenost. Nisu ti strane, cijenjena sestro, posljedice razgolićavanja, otkrivanja. Vjerovatno mnogo čuješ i vidiš kakva su sve poniženja snašla ženu danas. Jesi li se ikada iskreno zapitala koji je razlog tome? Jesi li se zapitala zbog čega se to nije događalo u prvim generacijama islama? Vjerujem da će odgovor doći iz tvoje čiste duše i da ćeš makar malo razmisliti o njemu kako ne bi i sama bila izložena sličnim posljedicama. A sada, dođi da se upoznaš s povodom objave prethodnih ajeta kako bi tvoje saznanje bilo potpunije, kako bi znala razlikovati istinu od neistine.

Ovi ajeti odgovor su Uzvišenog Allaha višebošcima koji su zabranjivali neka jela, pića i neke vrste odjeće. Amr b. Šuajb prenosi od svoga oca, a on od svoga djeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Jedite, pijte, oblačite se i udjeljujte umjereno, bez škrtarenja i rasipanja, doista, Allah voli da vidi trag Svoje blagodati na Svome robu." (Ahmed, 2/181, i drugi; Hakim i Zehebi kažu da je hadis vjerodostojan; Sahihl-džamiis-sagir, 4381.)

Znaš li zbog čega je Uzvišeni zabranio razvrat? Abdullah b. Mesud prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema nikog ljubomornijeg od Allaha, zbog toga je i zabranio razvrat, javni i tajni..." (Buhari, 4268, 4271; Muslim, 4956, 4957)

Sada, dođi da se upoznaš s riječima Uzvišenog kojima zabranjuje otkrivanje i razgolićenost, zabranjuje da žena u takvom stanju izlazi van svoje kuće.

Uzvišeni kaže: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.\" (En-Nur, 31)

Pogledaj, plemenita sestro, šta su učinile ashabijke kada su čule ove riječi! Ashabijke, tvoji uzori! Safijja bint Šejba kazuje: "Jednom prilikom dok smo sjedile kod Aiše, radijallahu anha, spominjući kurejšijske žene i njihovo dobro, Aiša, radijallahu anha, rekla je: 'Doista kurejšijskim ženama pripada mnogo dobro, ali ja, tako mi Allaha, nisam vidjela boljih žena od ensarijki, iskrenijih prema Allahovoj Knjizi i jačeg vjerovanja u ono što se objavljuje. Kada su objavljeni ajeti iz sure En-Nur: '...i neka vela svoja spuste na grudi svoje', vratili su im se njihovi muževi učeći ono što je objavljeno. Svaki muškarac učio je svojoj ženi, kćerki, sestri i svakom iz svoje rodbine. Nije bilo nijedne žene a da nakon toga nije ustala, pocijepala svoj tkaneni ogrtač i prekrila se njime vjerujući u ono što je Allah objavio u Svojoj Knjizi. Izgledale bi tako pokrivene, iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao da su im na glavama gavranovi.'" (Ebu Davud, 4102; Hakim, Mustedrek, 637/3500, i kaže: "Hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharija i Muslima, ali oni ga nisu zabilježili"; Bejheki, Sunenul-kubra, 2/234.)

Jesi li vidjela kako su se brzo odazvale Allahovoj naredbi! Nijedna od njih nije čekala dok izabere željenu boju, ili vrstu platna, ili izgled da li se slaže s ostalom odjećom ili ne, ili mjesto gdje bi kupila željeni prekrivač! Izgled, boja, vrsta platna nisu bili bitni, najbitnije je bilo da se odazovu Allahovoj naredbi.

Pođimo dalje iščitavajući Allahovu Knjigu. Pročitajmo 59. ajet sure El-Ahzab i iz njega uzmimo pouku, kako bismo bili potpuno ubijeđeni da se čednost krije samo u hidžabu i pokrivenosti, a svaki razvrat u otkrivenosti i razgolićavanju.

Uzvišeni Allah kaže: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (El-Ahzab, 59)

Dakle, da bi se razlikovale vjernice od nevjernica, slobodne žene od ropkinja! Suddi, rahmetullah, u komentaru spomenutih riječi Uzvišenog Allaha, kaže: "Među stanovnicima Medine bilo je loših ljudi koji bi noću izlazili po putevima Medine presrećući žene. Kuće u Medini bile su male i pretijesne. Kada bi se spustila noć, žene bi izlazile iz svojih pretijesnih kuća i ispunjavale svoje potrebe, što su ti loši ljudi i priželjkivali. Kada bi vidjeli prekrivenu ženu, govorili bi: 'Ova žena je slobodna žena', tj. nije ropkinja, 'pustite je.' A ukoliko bi vidjeli ženu bez prekrivača, rekli bi: 'Ova je ropkinja', nakon čega bi je napastovali." (Umdetu et-tefsir, 3/74)

Pripazi se, cijenjena sestro, onih koji pozivaju u emancipaciju žene, u njenu slobodu. Je li to žena muslimanka zarobljena pa je treba oslobađati?! U kakvim je to ona okovima pa je treba lišiti toga?! U kakvim je to zatvorima pa ih treba porušiti?! Ukoliko i postoje nekakvi okovi, onda su to, cijenjena sestro, okovi čednosti i čestitosti, morala i insanijeta. Zato, plemenita sestro, cvijetu islama, znaj da oni koji pozivaju u emancipaciju žene ne žele ništa drugo nego tvoju čast, tvoju čednost... Vukovi u ljudskom liku ne žele ništa drugo do tvoju blizinu... Ništa drugo nego naslađivanje tvojim tijelom... Zato, budi oprezna! Ne dozvoli sebi da potpadneš pod ove laži i podvale. Zar tebi, jednoj čednoj muslimanki, priliči da slijediš ove nevjernike, ove koji nemaju ni vjere, ni morala, ni lijepih običaja! Zar tebi, unuci Hatidže, Aiše, Esme i Fatime, radijallahu anhunne, priliči da se nevjernici naslađuju tvojim tijelom... Oprez! Oprez! Shvataš li sada koliku brigu islam vodi o ženi?! Koliku joj pažnju posvećuje?! Jesi li čula za ovaj hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dvije vrste ljudi od stanovnika Vatre nikada nisam vidio: ljude koji imaju bičeve poput kravljih repova, njima će udarati druge ljude; i odjevene žene koje kao da su neodjevene, koje uvijajući svojim ramenima hodaju poput bludnica, glave su im poput grba horasanskih deva. Neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris, a doista, miris Dženneta se osjeti na tolikoj i tolikoj udaljenosti." (Muslim, 5582)

Čedna djevojko muslimanko, vrata tevbe, pokajanja, uvijek su otvorena! Najmilostiviji, naš Uzvišeni Gospodar, oprostit će svakom onom ko Mu se iskreno pokaje i od Njega zatraži oprosta! Ukoliko si izlazila iz svoje kuće na ulicu nepokrivena, svakako obučena, nagizdana, namirisana jakim parfemima... stani, vrati se i dođi... dođi u prostranstvo Allahove milosti! Znaj da se tvome povratku raduje najviše... Šta misliš ko?! Tvoj babo, majka?! Tvome povratku najviše se raduje tvoj Gospodar, Allah, Koji mnogo zahvaljuje i blagodaran je.

Budi zadovoljna Allahom, svojim Gospodarom, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, svojim poslanikom, islamom svojom vjerom, Kur'anom i sunnetom, svojim vodičem u svakodnevnom životu!