Menu

Odlike Zubejra b. Avvama

Tema HadisČitanje 16 minuta

Imam Buhari bilježi u svome Sahihu od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je u Danu saveznika (Jevmul-ahzab): 'Ko će nam doći s vijestima iz naroda?' Zubejr je rekao: 'Ja.' Zatim je ponovo upitao: 'Ko će nam doći s vijestima iz naroda?', a Zubejr je odgovorio: 'Ja.' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio je pitanje: 'Ko će nam doći s vijestima iz naroda?', a Zubejr je isto tako ponovio: 'Ja.' Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Uistinu, svaki je vjerovjesnik imao havarijja, pomoćnika, a doista je moj pomoćnik Zubejr.'"


U drugoj verziji stoji: "Ko je čovjek koji će otići i donijeti mi vijest o Benu Kurejzi?" Zubejr je uzjahao konja, otišao do njih i donio vijest o njima. Zatim je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta postavio pitanje: "Ko će mi donijeti vijest o njima?", a Zubejr je svaki put potvrdno odgovarao. Tada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Žrtvovao bih svoga oca i svoju majku za tebe! Svakije vjerovjesnik imao pomoćnika, a moj pomoćnik je moj tečić, sin moje tetke, Zubejr."

U još jednoj verziji navodi se: "Zubejr je sin moje tetke i pomagač moga ummeta."

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Buhari, br. 4113; Ibn Madža, br. 122; Tirmizi, br. 3745; Nesai, Es-Sunenul-kubra, br. 8154; Ibn Ebi Šejba, br. 32167; Ahmed, br. 14634; Muslim, br. 2415; Ebu Ja'la, br. 2022; Ibn Hibban, br. 3321; Ebu Avana, br. 10619; Tahavi, Šerh Muškilil-asar, br. 3563; Taberani, El-Mu'džemul-kebir, br. 227; Bejheki, Es-Sunenul-kubra, br. 18441; Ahmed, br. 14374; Ibn Ebi Šejba, br. 32163; i dr.

Prenosilac hadisa

Džabir b. Abdullah b. Amr el-Hazredži es-Sulemi el-Ensari bio je ashab, sin ashaba. Bio je učesnik Prve prisege na Akabi, kojoj je prisustvovalo dvanaest ensarija, i Druge prisege na Akabi zajedno sa sedamdeset ostalih. Toga dana bio je najmlađi od njih.

Borio se uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u devetnaest bitki. Džabir je za sebe rekao: "Nisam učestvovao ni na Bedru ni na Uhudu zato što mi je otac zabranio, pa kada je bio ubijen, nakon toga nisam propustio nijednu bitku uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."

Bio je i učesnik Hudejbije, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je za njih: "Vi ste najbolji stanovnici Zemlje!" (Buhari, br. 4154; Muslim, br. 1484)

Hišam b. Urva kaže: "Vidio sam u mesdžidu veliku halku Džabira b. Abdullaha u kojoj su od njega stjecali znanje."

Bio je jedan od ashaba koji su prenijeli mnogo hadisa od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je tako prenio 1.540 hadisa.

Pred kraj svoga života je oslijepio. Kaže se da je umro 77. ili 78. h. g. u 94. godini života, i on je jedan od posljednjih ashaba koji je preselio u Medini. Kaže se da mu je dženazu klanjao Eban b. Osman, koji je tada bio namjesnik Medine. Allah da bude zadovoljan njime! (Vidjeti: Hafiz Ibn Hadžer, Tehzibut-tehzib, 1/281--282; Mizzi, Tehzibul-kemal, 4/452; Ibn Hadžer, El-Isaba, br. 1026; Ibn Esir, Usdul-gaba, br. 647)

Tema hadisa

Hadis govori o odlici plemenitog ashaba Zubejra b. Avvama, radijallahu anhu, koji je jedan od deseterice obradovanih Džennetom, jedan od šesterice članova savjetodavnog vijeća koje je odredio Omer, a koje je trebalo da poslije njega izabere novog halifu.

Prvi je isukao sablju na Allahovom putu. Poznat je po nadimku Havarijju Resulillah -- Pomoćnik Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zubejr b. Avvam, radijallahu anhu, sin je Huvejlida el-Esedija i Safijje, kćerke Abdulmuttaliba, koja je bila tetka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Safijja i Zubejr rano su primili islam, na poziv Ebu Bekra, radijallahu anhu. Historičari se razilaze u pogledu toga koliko je Zubejr tada imao godina. Mnogobošci su ga tada stavljali na nesnosne muke ne bi li ostavio islam. Učinio je dvije hidžre u Abesiniju, zatim i treću u Medinu.

Učestvovao je u Bitki na Bedru i u svim kasnijim bitkama za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U Bitki na Bedru jahao je konja, a na glavu je stavio imamu jarkorumene boje, pa su se spustili meleki sa turbanima iste boje. Bio je visokog rasta, pa kada bi sjeo na konja, nogama bi dodirivao tlo. U bitkama bi se borio sa dvije sablje, kao što je u Meku na dan njenog oslobođenja ušao sa dva bajraka.

Imao je mnogo muške djece. Govorio bi: "Talha je nadijevao svojoj djeci imena vjerovjesnika, a znao je da nakon Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nema više vjerovjesnika. Zato ću ja svojoj djeci nadijevati imena šehida (ashaba koji su već poginuli kao šehidi) nadajući se da i oni budu šehidi." Tako je osmerici svojih sinova nadjenuo imena šehida iz reda ashaba.

Bio je mnogo imućan. Kaže se da je iza njega ostalo imetka u vrijednosti četrdeset miliona dirhema. Imao je hiljadu radnika, najamnika, koji su radili s njegovim imetkom i zemljom, pa bi mu donosili procenat od zarade, a on bi to dijelio. Znao bi ono što dobije od svih hiljadu radnika podijeliti na skupu prije negoli ustane s njega.

Mučki je ubijen, iza zasjede, nakon što je napustio Bitku oko deve, nadomak Basre, 36. h. g. Kada je ubijen i kada je njegov ubica došao do Alije, pred Alijinim vratima je rečeno: "Pred vratima je Zubejrov ubica, traži dozvolu da uđe", a Alija, radijallahu anhu, rekao je: "Neka ubica Safijjinog sina uđe u Vatru. Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: 'Uistinu, svaki je vjerovjesnik imao havarijja, pomoćnika, a doista je moj pomoćnik Zubejr.'" A kada je ušao kod Alije sa Zubejrovom glavom, Alija mu je rekao: "Pustinjaku, pripremi sebi mjesto u Vatri." (Vidjeti: Ibn Abdulberr, El-Istiab, 3/309; Ibn Hadžer, El-Isaba, 4/7, Zehebi, Sijeru a'lamin-nubela, 36--6/407--410)

Komentar hadisa

Dan saveznika / Jevmul-ahzab je Bitka na hendeku. Ova bitka odigrala se pete godine po Hidžri. Židovi iz plemena Benu Nedir, koji su protjerani četvrte godine po Hidžri iz Medine, nakon što su se nastanili na Hajberu, počinju kovati plan za osvetu muslimanima i formiraju delegaciju koja obilazi mnogobošce Kurejšije, hvale njih i njihovu vjeru, lažno tvrdeći da u njihovim knjigama nalaze da je ono na čemu su mnogobošci bolje od onoga s čime je došao Muhammed. Zatim obilaze ostala plemena među kojima je i Gatafan, jedno od najvećih arapskih plemena, i od njih traže šest hiljada boraca u zamjenu za cijeli jednogodišnji prihod ubranih datula na Hajberu. Pleme Gatafan pristaje na sporazum, i tako Benu Nedir okuplja deset hiljada boraca: četiri hiljade Kurejšija i šest hiljada iz plemena Gatafan. Svi se ujedinjuju u borbi protiv islama i muslimana. Zbog toga se i kaže za ovu bitku Bitka ahzab, tj. Bitka saveznika.

Nakon što su okupili Arape protiv muslimana, predvodnici plemena Benu Nedir odlaze do jevrejskog plemena Benu Kurejza koje je do tada bilo u sporazumu sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i zahtijevaju od njih da ponište sporazum i da im se priključe u borbi protiv muslimana. U početku Ka'b b. Esed, poglavar ovog jevrejskog plemena, odbija da prekine sporazum, ali na kraju podliježe pritiscima i daje saglasnost i pristanak na borbu protiv Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba.

Ova bitka još se zove i Bitka na hendeku, taj naziv dobila je zbog hendeka, tj. kanala koji su vjernici iskopali na prijedlog Selmana el-Farisija, radijallahu anhu, kako im neprijatelj ne bi mogao prići sa zapadne, jedine otvorene i prohodne strane Medine. S drugih strana bila su brda i neprohodni palmovici. Kanal se iskopao s te strane u najkraćem mogućem roku, tako da su nevjernici Arapi, kada su se približili Medini s te strane, bili vidno iznenađeni. Oni nisu poznavali takav način ratovanja. Njihovi planovi bili su poremećeni, borbeni duh oslabljen i jedinstvo razbijeno.

Ipak, stanje muslimana bilo je teško, napeto. Budno su pratili svaki dio hendeka kako ga nevjernička konjica ne bi prešla i ušla u Medinu. Koliko je bilo teško stanje, najbolje govori činjenica da su iz brige i straha zaboravili klanjati nekoliko namaza, zaboravili su za namaz.

Pojašnjenje riječi iz hadisa

"Ko će nam doći s vijestima naroda?" U verziji koju bilježi Ibn Ebu Šejba i drugi jasno se kaže: "...vijesti o Beni Kurejzi?" Kada su među muslimanima počele kružiti glasine kako su židovi Benu Kurejza raskinuli sporazum da nikoga ne podstiču i ne pomažu protiv muslimana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se svojim ashabima pitajući ko je spreman otići i provjeriti tačnost tih glasina. Ko će otići među jevreje za koje se pročulo da su spremni za borbu protiv muslimana, ući među njih, provjeriti je li to tačno i vratiti se s pouzdanom informacijom? To je uradio Zubejr b. Avvam, radijallahu anhu.

"Havarijj" je pomoćnik, ili poseban prijatelj, ili najbolji, najiskreniji, najčišći od svih.

Poruke hadisa

• U hadisu se spominje jedna velika i posebna odlika plemenitog ashaba Zubejra b. Avvama, a to je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, samo za njega rekao da je pomoćnik Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Svi drugi ashabi pomagali su Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u dostavljanju Allahove poslanice. Međutim, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nikoga od njih nije spomenuo posebno po ovoj osobini. Zato imam Ebu Hafs b. Šahin kaže: "On, Zubejr, izdvaja se u ovoj osobini od ostalih ashaba..."

Razlog što je Zubejra, radijallahu anhu, ovom odlikom opisan jeste njegova velika žrtva u tadašnjem teškom stanju za muslimane. Svi mnogobošci i nevjernici Arapi, u ogromnom broju, došli su im sprijeda. Jevreji su im bili iza leđa i među njihovim kućama, prekinuli ugovor, te bili prijetnja za muslimanske porodice i njihovu čast. U takvom stanju bili su ne dan ili dva, već oko mjesec dana. Bili su ukočenih pogleda zbog broja neprijatelja, a srca im doprla do grla zbog brige za porodice u Medini! Tada, da bi smirio svoje borce, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pita ko će otići do Medine da provjeri stanje Benu Kurejza i prvi mu se odaziva Zubejr, radijallahu anhu. Nekoliko puta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pita i traži dobrovoljca, a svaki put se prvi javlja Zubejr. Allah najbolje zna, dobio je ovaj nadimak havarijj, pomoćnik, pomagač Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog ovog svog postupka koji je bio nalik postupku jednog od havarijjuna, pomoćnika Isaa, alejhis-selam. Naime, Nesai, rahimehullahu teala, bilježi u svome djelu Es-Sunenul-kubra od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao: "Kada je Uzvišeni Allah htio da uzdigne Isaa, alejhis-selam, na nebo, on, Isa, alejhis-selam, izašao je pred svoje učenike, havarijjune, njih dvanaest, koji su bili okupljeni u njegovoj kući. S glave mu je kapala voda. Upitao ih je: 'Koji od vas pristaje da mu se dā moj izgled, pa da bude umjesto mene ubijen? Taj će biti sa mnom na mom položaju!' Ustao je najmlađi među njima i rekao: 'Ja.' Isa mu je rekao: 'Ti sjedi', pa je ponovio svoje pitanje, a mladić je ponovo ustao i rekao: 'Ja', a Isa mu ponovo reče: 'Sjedi ti.' Zatim je i treći put Isa ponovio pitanje, pa se mladić javio i treći put rekavši: 'Ja.' Tada Isa, alejhis-selam, reče: 'Da, ti budi.' Mladiću je dat izgled Isaa, alejhis-selam, a on, Isa, uzdignut je na nebo iz svoje kuće. U tom trenutku došli su jevreji, provalili u kuću, uzeli mladića kojem je dat lik Isaa, ubili ga i razapeli."

• Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, osvrćući se na termin havarijjun kaže da su drugovi Isaa, alejhis-selam, dobili taj naziv zbog bjeline i čistoće njihove odjeće. Zatim kaže da su se sami ponudili Isau, alejhis-selam, da mu budu bližnji drugovi i pomagači, tako da je taj izraz havarijj ostao da se upotrebljava za čovjekove posebne prijatelje i pomagače. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu, svakije vjerovjesnik imao havarijja, pomoćnika, a moj pomoćnik doista je Zubejr." Dakle, iz govora imama Taberija, rahimehulahu teala, razumijeva se da je Zubejr b. Avvam, radijallahu anhu, bio poseban ashab i pomagač Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

• U hadisu se također spominje još jedna odlika Zubejra b. Avvama, radijallahu anh. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da bi za njega žrtvovao svoga oca i svoju majku.

• Hadis pojašnjava iman Zubejra, njegovo ubjeđenje, snagu i oslonac na Uzvišenog Allaha. Zubejr nije oklijevao i odmah se javio i stavio Poslaniku na raspolaganje i tako se ponovilo nekoliko puta. Nije mislio na sebe, već prije svega na Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim na svoju braću muslimane. Dao je prednost zajednici nad sobom po cijenu života.

• Također, hadis pojašnjava kako se brzo Zubejr, radijallahu anhu, odazivao zahtjevima Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to u tegobnim situacijama, ratu, gladi, strahu, u danima Bitke na hendeku. Kako li se tek odazivao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u mirnodopskim uvjetima?!

• U drugoj verziji stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "... a moj pomoćnik je moj tečić, sin moje tetke..." Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, hvalio se svojim tečićem kao i svojom tetkom Safijjom, radijallahu anha, koja je upravo tokom Bitke na hendeku pokazala svoje junaštvo u Medini, borila se protiv jevreja i zaštitila čast muslimanki.

• Iz prethodnog se zaključuje da bi rodbina trebala biti najpreča jedna drugoj, da se međusobno potpomažu i imaju puno povjerenje jedni u druge. Osoba bi se trebala okružiti upravo svojom rodbinom u izvršavanju svih svojih poslova.

• Slanje Zubejra sa zadatkom provjere glasina pojašnjava koliko je bitna sigurnost za porodicu, jer briga za njom opterećuje čovjeka tokom borbe u kojoj treba uložiti sve svoje i umne i fizičke sposobnosti. U suprotnom, razmišljanje i zabrinutost za porodicu dovodi do slabljenja borbenog duha i povlačenja s bojnog polja, što u konačnici može biti pogubno za sve.

• Takav postupak Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje na njegovu pronicljivost i brigu za muslimane, kako za one koji su ostali u Medini, tako i za one koji su izašli izvan Medine da dočekaju neprijatelja pred hendekom. U teškim momentima glasine se moraju suzbijati, te treba nastojati širiti optimizam među ljudima, kako se njihova vjera u istinu ne bi poljuljala.

• Hadis podstiče na to da se nadziru sumnjive osobe koji žive unutar muslimanske zajednice, u svakom vremenu, a naročito u teškim momentima kada se očekuje da ti sumnjivci pokažu svoje pravo lice. Vođa muslimana, imam, predvodnik, onaj koji ima ovlasti nad određenom skupinom muslimana mora dobro voditi računa o svojoj zajednici ukoliko u njoj ima nestabilnih osoba, onih koje su poznate po pronevjeri i izdaji, kako bi zaštitio druge.