Menu

Klanjanje u safu koji je prekinut stubom

P

U nekim džamijama stubovi prekidaju saf, da li je ispravno ako stojim iza stuba sam u safu?


O

Hadiska predanja ukazuju na zabranu formiranja safa između stubova. Muavija b. Kurra prenosi od svoga oca da je rekao: "U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo nam je zabranjeno da formiramo safove između stubova..." (Ibn Madža, br. 1002, hadis je hasen-sahih po ocjeni Albanija.)

Abdulhamid b. Mahmud rekao je: "Klanjali smo za jednim od emira. Ljudi su nas primorali, pa smo klanjali između dva stuba. Pošto smo završili namaz, Enes b. Malik reče: 'Mi smo se u Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrijeme čuvali toga.'" (Tirmizi, br. 229, hadis je hasen po ocjeni Tirmizija.)

Učenjaci ističu da je pokuđeno stajati u saf između stubova, jer prekidaju saf, osim ako za tim postoji potreba, kada klanjači ne nalaze drugo mjesto. Na pitanje o safu između stubova Stalna komisija za fetve Saudijske Arabije navodi: "Pokuđeno je stajati između stubova ako prekidaju safove, osim ako je džamija tijesna, a klanjača mnogo." (Fetaval-ledžnetid-daima, 5/295)

Ibn Usejmin, rahimehullah, na ovu temu kaže: "Saf između stubova dozvoljen je ako je mesdžid tijesan. Neki učenjaci navode da su u tom stavu svi učenjaci složni ako u mesdžidu nema prostora, a ako ima prostora, onda postoji razilaženje. Odabrano je mišljenje da je to zabranjeno, jer rezultira prekidanjem safa, naročito ako je stub širok." (Medžmuu fetava ve resail, 13/34)

Dakle, ako je džamija prostrana, ne treba formirati saf između stubova, to je pokuđeno ili zabranjeno, a ako je prostor tijesan i postoji potreba, nije pokuđeno formirati saf između stubova.

Kada klanjač dođe u džamiju, a safovi su puni i ne nalazi mjesto osim pored stuba, nema smetnje da pored njega stane, u isti red sa ostalim klanjačima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je samostalno stajanje iza safa, ali to ovdje nije slučaj, jer ne stoji iza safa, već u ravni s drugim klanjačima, iako stub presijeca saf. Svevišnji Allah najbolje zna.

(Vidjeti: Muhammed Salih el-Munedžid, El-islamu Sualun ve dževab, br. 105131)