Menu

Sterilizacija mačke i drugih kućnih ljubimaca

P

Es-selamu alejkum! Da li je dozvoljeno sterilizirati mačku, kućnog ljubimca? Mačka često ima nagon za parenjem i u tom periodu uznemirava ukućane glasovima koje pušta, mokrenjem po namještaju, stalnim pokušajima da pobjegne napolje i sl. Veterinar mi je rekao da je najbolje rješenje sterilizacija, kastriranjem mužjaka ili odstranjivanjem maternice ženke. Ako bismo kućnu mačku jednostavno pustili da živi vani, plašimo se da na ulici ne bi preživjela, tako da je sterilizacija opet bolje rješenje. Isto tako, ako se duži vremenski period mački ne dozvoli parenje, to može uzrokovati bolest njenih genitalnih organa, a ako se parenje omogući, to znači dolazak novih mačića koje vlasnik ne može zbrinuti, a ne želi ih izbaciti na ulicu, pa da li je u takvim okolnostima dozvoljeno izvršiti sterilizaciju mačke?


O

Ve alejkumus-selam! Zlostavljati i mučiti životinje islam je zabranio, a takve postupke svrstao je među najveće grijehe. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Žena je zbog mačke kažnjena. Ona je zatvorila mačku pa je uginula od gladi i zbog nje je ušla u Vatru. Nije je hranila kada ju je zatvorila, niti ju je pojila, niti ju je pustila da se sama hrani gmizavcima na zemlji" (Buhari, br. 3482; Muslim, br. 2242). Pored hrane i pića, spomenutih u hadisu, životinje imaju potrebu za parenjem i razmnožavanjem i ne treba im to uskraćivati. Međutim, kada postoji realna potreba i prihvatljiv razlog, dozvoljeno je pristupiti sterilizaciji. Burhanuddin b. Maze, prenoseći stav učenjaka hanefijskog mezheba o kastriranju mačka, kaže da u tome nema smetnje ako se time ostvaruje korist ili otklanja šteta (El-Muhit el-burhani, 5/376). Situacija opisana u pitanju i problemi s mačkom vid su štete uslijed koje se po preporuci veterinara može pristupiti sterilizaciji mačke. Ibn Usejmin, rahimehullah, na pitanje o sterilizaciji mačke kako bi se izbjegle neugodnosti kakve nastaju ukoliko se ne pristupi tom zahvatu, rekao je: "Ako su mačke mnogobrojne i uznemiravaju ljude, a operacija im ne predstavlja patnju, nema u tome smetnje, jer to je blaža opcija nego da budu ubijene... A ako se radi o uobičajenom ponašanju mačaka i ako ne uznemiravaju ljude, bolje je da se prepuste svojoj prirodi i razmnožavanju" (Fetava islamijja, 4/448). Allah najbolje zna. (Vidjeti: Islamweb.net, br. 255745)