Menu

Posljedice počinjenog grijeha snosi cijela porodica

P

Moj otac tvrdi da je počinio grijeh čije posljedice trpi cijela familija. I stvarno, prolazili smo kroz neke teške situacije, kao što je krađa naše imovine, kazne i nedaće, da li je to stvarno posljedica očevog grijeha? Da li Allah kažnjava cijelu porodicu zbog grijeha jednog njenog člana?


O

Čovjek neće odgovarati za grijehe drugih ljudi, svako će biti pitan za svoja vlastita djela, kao što Svevišnji Allah kaže: "I nijedan grešnik neće tuđe grijehe nositi" (Fatir, 18). Međutim, predanost Allahu i pokornost Njemu donose blagoslove pojedincu i cijeloj zajednici. Svevišnji Allah kaže: "A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali" (El-A'raf, 96). Ako predanost Allahu donosi blagoslov cijeloj zajednici, onda ga grijesi odnose i donose nesreću i nedaće. Tako zla kob grijeha može obuhvatiti i članove porodice grješnika, a za njega je to kazna i iskušenje. Uzvišeni Allah kaže: "Nesreća koja vas zadesi je zbog onoga što su ruke vaše stekle, a mnogo toga On i oprosti" (Eš-Šura, 30). Jedan od razloga zbog kojih Svevišnji Allah stavlja čovjeka na kušnju jeste da ga time očisti od grijeha. Iskušenja nisu samo u teškoćama, Allah nas stavlja na kušnju i blagodatima i izobiljem da bismo pokazali kako ćemo se u takvom stanju vladati i da li ćemo biti zahvalni Allahu. Uzvišeni kaže: "Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu, i Nama ćete se vratiti." (El-Enbija, 35)

Kada neko u porodici čini grijeh, to može biti razlog da se i drugi za njim u tome povedu i tako se grijeh još više širi i dobiva na intenzitetu. Onaj ko počini grijeh dužan je pokajati se čim prije, zatražiti oprost od Allaha i loše djelo zamijeniti dobrim.