Menu

Vrijednost učenja sure El-Mulk

P

Da li je tačno da sura El-Mulk – Vlast (Tebarekel-lezi) štiti od patnje u kaburu, i ako jeste, da li se to odnosi i na onoga ko je griješio i loše postupao na dunjaluku i zaslužio kabursku patnju?


O

O vrijednosti sure El-Mulk zabilježene su brojne predaje u kojima se navodi da će se ta sura zauzimati za onoga ko je uči i da će ga štititi od kaburskog azaba (patnje). Iz tih predaja razumije se da zauzimanje i zaštita biva za one koji su u potrebi za tim, tj. grješnici. Ipak, neki učenjaci ove predaje razumijevaju na drugi način, a to je da sura El-Mulk onoga ko je uči štiti od zapadanja u grijehe koji uzrokuju kaznu u kaburu.

El-Mubarekfuri, komentarišući jednu od predaja o vrijednosti sure El-Mulk u kojoj je ta sura nazvana štitom (elmania), kaže: "Ona je 'štit' (elmania), tj. štiti od kaburske patnje ili od grijeha koji uzrokuju kabursku patnju." (Tuhfetul-Ahvezi, br. 2815)

Ovo su neke od predaja koje govore o vrijednosti sure El-Mulk (Tebarkel-lezi):

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, rekao: "Sura u Kur'anu, ima trideset ajeta, zauzimat će se za onoga ko je uči sve dok mu se ne oprosti: Tebarkel-lezi bi-jedihil-mulk." (Bilježi Ahmed, br. 7962, Ebu Davud, br. 1400 i drugi, hadis je hasen po ocjeni Albanija.)

Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, kaže: "Ko bude svake noći učio Tebarkel-lezi bi-jedihil-mulk, Allah će ga tom surom sačuvati od kaburske patnje. U vremenu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nazivali smo ovu suru 'štit' (elmania). Ona je doista u Allahovoj Knjizi, ko je bude učio svake večeri, stekao je mnogo dobrih i lijepih dijela." (En-Nesai,  Es-Sunenul-kubra, br. 10479, hadis je hasen po ocjeni Albanija.)

Abdurrahman ibn Avf govorio je: "Sura Kul-huvallahu ehad vrijedna je poput trećine Kur'ana, a sura Tebarkel-lezi bi-jedihil-mulk branit će onoga ko je bude učio." (Bilježi Malik u Muveta, br. 487.)

Imam Es-Sujuti, rahimehullah, govoreći o ovim predajama, kaže: "Ove predaje sve skupa ukazuju na to da će se sura El-Mulk zauzimati, u kaburu i na Sudnjem danu, za onog ko ju je učio, zauzimat će se da od njega odagna kaznu i uvede ga u Džennet." (Tenvirul-havalik, 1/164) Allah najbolje zna!