Menu

Vrijednost učenja sure El-Mulk

P

Da li je tačno da sura El-Mulk – Vlast (Tebarekel-lezi) štiti od patnje u kaburu, i ako jeste, da li se to odnosi i na onoga ko je griješio i loše postupao na dunjaluku i zaslužio kabursku patnju?


O

O vrijednosti sure El-Mulk zabilježene su brojne predaje u kojima se navodi da će se ta sura zauzimati za onoga ko je uči i da će ga štititi od kaburskog azaba (patnje). Iz tih predaja razumije se da zauzimanje i zaštita biva za one koji su u potrebi za tim, tj. grješnici. Ipak, neki učenjaci ove predaje razumijevaju na drugi način, a to je da sura El-Mulk onoga ko je uči štiti od zapadanja u grijehe koji uzrokuju kaznu u kaburu.