Menu

Ukoliko je odredba – kader već poznata, zbog čega onda da se trudimo?

P

Es-selamu alejkum! Uzvišeni Allah, prije nego što je stvorio čovjeka, znao je za svakog pojedinca gdje će skončati, u Džennetu ili Džehennemu. Postavlja se pitanje zbog čega život na ovom svijetu kad je rezultat već poznat?


O

Ve alejkumus-selam! Svevišnji Allah odredio je da život na ovom svijetu bude iskušenje čovjeku. Čovjek je posebno Božije stvorenje koje je Allah učinio Svojim namjesnikom na Zemlji i potčinio mu sve u njegovoj okolini. Kaže Uzvišeni: “On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio” (El-Bekara, 29). U samoj svojoj prirodi čovjek nosi osjećaj o prisutnosti Gospodara kojeg je dužan iskreno obožavati. Uzvišeni Allah kaže: “I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: ‘Zar Ja nisam Gospodar vaš?’, oni su odgovarali: ‘Jesi, mi svjedočimo’ – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: ‘Mi o ovome ništa nismo znali.’ Ili da ne reknete: ‘Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?’” (El-A’raf, 172–173) Jedna od posebnosti čovjeka jeste i da mu je podaren razum, na osnovu kojeg je u stanju razmišljati, istraživati i donositi zaključke. U brojnim kur’anskim ajetima Allah podstiče čovjeka da koristi taj dar, dar razuma: “I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio, i da im se, možda, kraj njihov primakao?” (El-A’raf, 185). Isto tako, Svevišnji Allah je čovječanstvu spuštao objavu i slao vjerovjesnike koji su dostavljali Božiju riječ i ljude podsjećali i opominjali na stvarnost i smisao ovog života. Svevišnji Allah kaže: “Da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar” (En-Nisa, 165). Uz sve to, čovjeku je podarena slobodna volja i mogućnost izbora, kroz koju se i ogleda njegov ispit, pa ko povjeruje poslanicima i postupa po njihovoj uputi, njemu pripada Džennet i Božije zadovoljstvo, a ko to bude poricao, njemu pripada Džehennem i Božija srdžba. Uzvišeni Allah kaže: “I reci: ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!’ Mi smo nevjernicima pripremili Vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti” (El-Kehf, 29). Allah je odredio svakom čovjeku njegovu sudbinu, i to je odraz Allahove moći, znanja i Njegovog savršenstva, a na čovjeku je da izabere jedan ili drugi put. Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne postoji niko od vas a da mu Allah nije već zapisao i odredio njegovo mjesto u Džennetu ili vatri (džehennemskoj).” Jedan čovjek upita: “Allahov Poslaniče, zar se nećemo prepustiti onome što nam je određeno i zapisano?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: “Radite, svakome su njegova djela olakšana”, a onda je proučio: “Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo Džennet pripremiti, a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo Džehennem pripremiti” (El-Lejl, 5–10). (Buhari, br. 4945, Muslim, br. 2647) Svaki čovjek dužan je truditi se, tragati za uputom, moliti Allaha da ga učvrsti na Pravom putu, i činiti djela kojima je Allah zadovoljan u nastojanju da stekne Njegovu naklonost. Indikativno je da neki ljudi špekuliraju oko konačnice u Džennetu ili Džehennemu, te na osnovu toga što je ona Allahu poznata, pokušavaju opravdati svoj nerad, međutim, kada je opskrba u pitanju, koja je također poznata Allahu, određena i zapisana, nastoje ostvariti sve njene uzroke.

Sasvim je prirodno da Svemoćni Bog zna našu sudbinu i završetak svakog čovjeka. Kada Bog ne bi poznavao Svoja stvorenja, njihovu budućnost, ko će od njih biti grješan, a ko će biti pokoran – ne bi bio dostojan da bude Bog, jer ne bi bio potpun niti savršen, a Njegovo znanje bilo bi manjkavo. Znanje Uzvišenog Allaha obuhvata sve, svi najsitniji detalji vezani za Njegova stvorenja Njemu su poznati, jer Njegovo znanje je potpuno. Kaže Uzvišeni: “A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten” (El-Mulk, 14). On je Bog, On je Gospodar, čini šta On hoće i kako On hoće, a niko od Njegovih stvorenja na to ne utječe. Uzvišeni kaže: “On (Allah) neće biti pitan za ono što radi, a oni (ljudi) će biti pitani” (El-Enbija, 23). Allah nas je obavijestio da je ljude i džine stvorio da bi Njemu robovali i Njega obožavali. Rekao je: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da bi Me obožavali” (Ez-Zarijat, 56). Stvaranje ljudi i džina i njihov ispit i iskušenje, a potom nagrada prema njihovim djelima odraz su Allahovih lijepih imena i potpunih svojstava. Allah je Tvorac, Onaj koji daje opskrbu, Onaj koji daje život, Onaj koji usmrćuje, On je Milostivi, On uzdiže vjernike i ponižava nevjernike, On će svoditi račun sa Svojim robovima na Sudnjem danu i nagraditi ih prema njihovim djelima, On je Silni, Onaj koji žestoko kažnjava, On je Pravedni, Dobročinitelj. Ova i druga Allahova imena i svojstva reflektiraju se na stvorenja. Allah je Stvoritelj, a kao odraz tog svojstva postoje stvorenja. Allah je Milostivi, a Njegova milost obuhvatila je sva Njegova stvorenja na ovom svijetu. Allah prima pokajanje, a trag tog svojstva jeste da postoje oni koji griješe i kaju se, a Allah im pokajanje prima. Tako se i druga Allahova lijepa imena i savršena svojstva reflektiraju na Njegova stvorenja.

Pitanja poput ovog ne smiju biti preokupacija vjerniku, jer ko se prepusti ovakvim razmišljanjima, njegova je vjera u opasnosti. Iskreni vjernik ima povjerenje u Allahovu mudrost i pravdu. Zna da Allah nikog neće nezasluženo kazniti i zna da Allah mnogo prašta. U svemu tome vjernik je predan Allahu, u onome što naš razum može dokučiti i u onom što nije u stanju dokučiti. Nedostatak i manjkavost su u nama, a ne u Allahovoj odredbi. Nama naša sudbina i naša konačnica u Džennetu ili Džehennemu nije poznata, nismo u mogućnosti dokučiti što nam je u tom pogledu zapisano, tako da nam to ne može biti opravdanje. S druge strane, dobro nam je poznato šta se od nas traži i kako trebamo postupati, koji put vodi ka Džennetu, a koji ka Džehennemu. Svako od nas odabire svoj put, a Allah će na Pravi put izvesti svakog ko iskreno uputu traži. Svevišnji Allah najbolje zna!