Menu

Ukrašavanje kuće levhama

P

Posjećujući prijatelje uočio sam da mnogi od njih svoje kuće ukrašavaju levhama na kojima su ispisani kur'anskiajeti ili Allahova lijepa imena, da li je to dozvoljeno?


O

Većina učenjaka smatra pokuđenim ispisivanje kur'anskih ajeta na mjestima gdje je moguće da se na bilo koji način naruši čast Kur'ana, poput pisanja po zidovima, zastorima i sl. Učenjaci hanefijskog mezheba o tome kažu: „Ako bi se Kur'an ispisao na zidovima, neki su rekli: nadati se je da je to dozvoljeno, a drugi su to prezirali bojeći se da se zidovi uruše pod ljudska stopala.“ (El-Fetaval-Hindije, 5/323.) U djelima hanbelijskog mezheba navodi se: „Pokuđeno je pisanje kur'anskih ajeta na zavjesama i svemu što može biti zapostavljeno.“ (El-Behuti, Keššaful-kina', 1/137.)

Što se pak tiče levhi na kojima su ispisani kur'anski ajeti, savremeni učenjaci o tome imaju dva različita mišljenja. Dio njih stanovišta je da su takve levhe zabranjene. Pobornici ovog mišljenja obrazlažu svoj stav riječima da isticanjem ajeta na zidovima nestaje respekta u srcima spram Kur'ana, obzirom da su ajeti na levhama konstantno izloženi pogledu čime se gubi osjećaj dužnog respekta prema kur'anskom tekstu. Isto tako, ajeti ispisani na obješenim levhama mogu biti izloženi nečem nedoličnom, kao na primjer da levha padne sa zida, da bude istaknuta na mjestu gdje se čine grijesi i sl. Zatim, te levhe pretežno služe za ukras, a Kur'an nije za to objavljen, ne priliči da se za to upotrebljava, niti je to bila praksa prvaka ovog ummeta. Isto tako, mnogi vješaju levhe sa kur'anskim ajetima vjerujući da im to donosi bereket i blagoslov i da štiti od nedaća, što je pogrešno i time se otvaraju vrata širka, jer blagoslov dolazi učenjem Kur'ana, uzimanjem pouka iz njegovih značenja i praktičnom primjenom, a ne vješanjem levhi.

Drugi dio savremenih učenjaka stanovišta je da su levhe sa ispisanim kur'anskim ajetima dozvoljene. Kažu: mogućnost narušavanja časti Kur'ana je daleka ili uopće ne postoji, a tome svjedoči praksa i način kako se muslimani ophode s tim levhama. Međutim, dužnost je voditi računa da se takvi natpisi ne stavljaju na neprikladna mjesta na kojima se čine grijesi, poput mjesta gdje je alkohol, muzika, duhan i sl., i sačuvati ih svakog vida omalovažavanja. Isto se odnosi i na levhe na kojima su ispisana Allahova lijepa imena.

Rezimirajući prethodno može se zaključiti da levhe na kojima su ispisani kur'anski ajeti, Allahova lijepa imena ili dove, su dozvoljene ukoliko se stavljaju s ciljem da se iz njih uzme pouka, da podstaknu na zikr, spomen Allah i sl., ne iz uvjerenja da njihovo vješanje donosi blagoslov ili štiti od zla, teda budu zaštićene od svakog vida skrnavljenja. Svevišnji Allah najbolje zna.