Menu

Određivanje namaskog vremena

P

Selam alejkum! Trenutno živim u Francuskoj i u mesdžidu u kojem klanjamo razlika između jacije i akšama je jedan sat i šest minuta, i oni tako rade jer je udruženje muslimana Francuske tako usvojilo 1996. godine na nekom kongresu, a i sabah im je dosta kasnije u odnosu na sve proračune koji se mogu naći na internetu. Allah vam se smilovao, šta da se radi? Nadam se da me shvatate i ozbiljnost problema, pa vas molim u ime Uzvišenog Gospodara da mi odgovorite što prije.


O

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Nastupanje namaskog vremena je uvjet ispravnosti namaza, po konsenzu islamskih učenjaka. Rekao je Uzvišeni Allah: “Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.” (prijevod značenja En-Nisa, 103) To znači da namaz obavljen prije nastupanja njegovog vremena nije validan. Stoga islamski učenjaci naglašavaju da se u namaz stupa tek nakon ubjeđenja, ili prevladavajućeg mišljenja, da je namaz nastupio. U tom kontekstu Ibn Kudame kaže: “Ako sumnja da je namasko vrijeme nastupilo, neće klanjati sve dok ne bude uvjeren, ili dok ne prevlada mišljenje, da je vrijeme nastupilo." (El-Mugni, 1/430)