Menu

Kakav je šerijatski stav u vezi sa direktnim pijenjem iz flaše i limenke?

P

U nekim hadisima navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjivao da se pije izravno iz mješine, da li se to odnosi na današnje flaše i limenke?


O

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se pije s otvora (usta) mješine. Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Buhari. Mješina je posuda od kože u kojoj se nekada držala voda i druge tekućine.

Učenjaci su ukazali na niz mogućih razloga ove zabrane, pa su rekli:

Prvo: Mješina je neprozirna, ne vidi se njen sadržaj, pa je moguće da unutra bude kakav insekt ili gmizavac, a to može naštetiti čovjeku. U jednoj predaji navodi se da je povod ovog hadisa upravo takav događaj. Naime, jedan je čovjek pio iz mješine, pa je zajedno sa tekućinom u njegov stomak dospjela mala zmija. Potom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se pije izravno iz mješine (Ibn Bettal, Šerhu Sahihil-Buhari). Kada se radi o prozirnim staklenim ili plastičnim bocama, ovaj razlog definitivno nije prisutan, jer je sadržaj ovakve ambalaže vidljiv. Kada se radi o limenkama, tetrapaku i bocama u boji kroz koje se ne vidi sadržaj unutar nje, ovaj je razlog prisutan. Međutim, mogućnost da se takvo nešto nađe u ambalaži koja zadovoljava današnje standarde jako je mala.

Drugo: Pijenjem izravno sa usana mješine tečnost izlazi u većoj mjeri nego što je prikladno za gutanje, tako da onaj ko na takav način pije lako se može zagrcnuti ili pak prosuti tekućinu koju pije po sebi. Ovaj razlog prisutan je kada se izravno pije iz boce sa velikim otvorom.

Treće: Kako na usne dospijeva pljuvačka, one su vlažne i ta vlažnost usana onoga ko pije na takav način ostaje na grlu mješine, a moguće je i da se pomiješa sa tekućinom unutar nje, što je odvratno drugima. Također, na takav se način mogu prenijeti razne bolesti (Ibn Hadžer, Fethul-Bari). Ovaj razlog prisutan je kada se pije iz boce ili limenke naslanjajući usne na njih. Međutim, ovaj razlog aktuelan je samo ako i drugi piju iz iste boce, a ako je boca namijenjena samo za jednu osobu, onda ovaj razlog ne postoji.

Kao što smo vidjeli, neki od ovih razloga prisutni su i kada se pije iz boca i limenki kakve su danas, a neki su rijetki. Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, zabrana da se pije sa grla mješine ne upućuje na strogu zabranu tog postupka, nego ukazuje na etiku pijenja (Ibn Bettal, Šerhu Sahihil-Buhari). Izbjegavati pijenje izravno iz boce, tetrapaka i sl., pohvalno je u svakom slučaju, a naročito ako iz boce pije više osoba. A Allah najbolje zna!