Menu

Učešće u gradnji i kupoprodaji nekretnina

P

Da li je dozvoljeno učestvovati novcem u gradnji, adaptaciji ili kupovini stambeno-poslovnih objekata u svrhu preprodaje istih, s tim da bi zarada, naravno bila podijeljena shodno procentu učešća? Radi se o srednje dugoročnim ulaganjima, od jedne do pet godina ulaganja.


O

Partnerstvo u kupoprodaji nekretnina dozvoljeno je, svejedno da li se radilo o novoj gradnji, saniranju ili kupovini završenog objekta. U ovom partnerstvu eventualni gubitak snose partneri svako prema svom udjelu u glavnici, dok se dobit ne mora nužno dijeliti prema tom udjelu. Ako neko od partnera, pored novčanog učešća, ulaže i svoj rad i dodatni angažman, nema smetnje da se njegov udio u profitu poveća. Bitno je naglasiti da dobit svih partnera mora biti izražena u procentima i nije dozvoljeno da se nekom od partnera odredi fiksan iznos koji će profitirati. Procentualni udio u profitu odredi se na početku, za vrijeme sklapanja ugovora, a obzirom na to da se radi o dugoročnim investicijama, iznimno je važno da partneri naprave pisani ugovor u kojem će definirati sva pitanja vezana za partnerstvo, kako bi imali jasnu predodžbu partnerstva i investicije u koju ulaze i kako bi se na taj dokument pozvali u slučaju eventualnog spora.

Ukoliko se radi o gradnji novih stambeno-poslovnih objekata koji se prodaju na osnovu građevinskog plana prije nego što budu izgrađeni, korisno je podsjetiti da je takva prodaja dozvoljena uz uvjet da se preciziraju sva svojstva objekta koja utječu na cijenu, kao što je mjesto gdje se nalazi, na kojem je spratu stan, veličina i dimenzije, raspored soba, koji se materijal koristi u gradnji, vrsta stolarije, vrsta poda i sve drugo što interesuje kupca i oko čega može nastati spor. Također se uvjetuje da se odredi rok do kada će biti izgrađen i predan kupcu, pri tome kupac može platiti odmah, na odgodu ili na rate u određenoj visini i utvrđenom roku. Allah najbolje zna!