Menu

Išaret u namazu ili za vrijeme džume

P

Es-selamu alejkum! Da li je išaret u namazu zabranjen poput govora i da li je dozvoljeno za vrijeme džume išaretom nekom reći da šuti jer to nije dozvoljeno riječima?


O

Ve alejkumus-selam! Klanjaču je zabranjen svaki govor koji nije sastavni dio namaza i kada neko svjesno i namjerno progovori u namazu, znajući da je to zabranjeno, namaz mu je pokvaren. Muavija b. Hakem es-Sulemi, radijallahu anhu, rekao je: “Klanjao sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada neki čovjek kihnu te mu ja rekoh: ‘Jerhamukellah! – Allah ti se smilovao!’, a ljudi me prostrijeliše pogledima. ‘Teško meni, zašto me tako gledate!?’, upitah. Na to oni počeše da udaraju rukama po svojim bedrima, pa kad vidjeh da me ušutkuju, ušutio sam. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem – draži mi je i od oca i od majke – završio namaz – a nikada, ni prije ni poslije njega, nisam vidio boljeg učitelja – Allaha mi, niti se namrgodio na mene, niti me udario, niti me izgrdio, samo je rekao: ‘U namazu nije dopušteno ništa govoriti. Namaz je samo slavljenje i veličanje Allaha, i učenje Kur’ana.’” (Muslim)

Što se tiče išareta u namazu, pokretom oka, šake i sličnim malim pokretima, kada za tim postoji potreba, to neće pokvariti namaz, a na to ukazuje nekoliko hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od kojih su:

Suhejb, radijallahu anhu, kazuje: “Naišao sam pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je klanjao, pa sam mu nazvao selam, a on mi je odgovorio išaretom. Ne znam da je išta drugo učinio osim što je pokazao svojim prstom.” (Nesai, a hadis je vjerodostojan po ocjeni Albanija)

Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Tražila sam da mi se otvore vrata, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je nafila-namaz. Vrata su bila prema kibli, te je išao na svoju lijevu ili desnu stranu i otvorio vrata, a potom se vratio na svoje mjesto gdje je klanjao.” (Nesai, a hadis je hasen po ocjeni Albanija)

Ebu Katada el-Ensari, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao držeći svoju unuku Umamu i kada bi činio rukū, spuštao bi Umamu na zemlju, a kada bi se uspravljao, ponovo bi je podizao. (Buhari)

Ibn Kudama rekao je: “Nema smetnje u išaretu rukom i okom u namazu, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazivao išaretom u namazu.” (El-Mugni, skraćeno)

Što se tiče govora i išareta za vrijeme hutbe, Ibn Kudama kaže: “Kada čovjek čuje da neko priča, neće mu to zabraniti govorom, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Kada petkom, dok imam drži hutbu, kažeš svom pratiocu: Umukni!, počinio si besposlicu’ (Buhari i Muslim), ali će mu išaretom pokazati tako što će staviti prst na usta.” (El-Mugni, skraćeno)

Dakle, išaret u  namazu i za vrijeme hutbe nije poput govora. Govor kvari namaz, a išaret je dozvoljen uz uvjet da ne bude velikih pokreta i da za tim postoji potreba. Klanjač je dužan biti skrušen u namazu, smirenog tijela i duše, a pokreti koji nisu od namaza to narušavaju, stoga se toleriraju samo manji pokreti kada za njima postoji potreba. A Allah najbolje zna!