Menu

Uzimanje kamatnog kredita u nuždi

P

Zapao sam u finansijsku krizu, a osoba od koje sam uzeo zajam hoće da joj po svaku cijenu odmah vratim dug, tako da ne znam da li je ovo darura kojom zabranjeno postaje dozvoljeno, a to je uzimanje kredita u banci, a banka uračunava kamatu? Ja sam klanjao istiharu i molio Allaha da me uputi na ispravno, a potom sam uzeo kredit u banci. Da li kamata uopće biva dozvoljena u nevolji i da li je istihara propisana kada se radi o haramu u stanju prijeke potrebe?


O

Spomenuto stanje nije darura koja može dozvoliti zabranjeno, jer povjerenik koji daje zajam, kada dužnik nije u stanju vratiti, dužan je odgoditi potraživanje duga i sačekati da dužnik bude u mogućnosti vratiti dug. U tom značenju Uzvišeni Allah kaže: “A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite.” (El-Bekara, 280) Dužniku nije dozvoljeno zapadati u haram da bi vratio dug, nego je dužan reducirati svoju potrošnju na neophodno i gledati da čim prije, halal putem, stekne imetak i podmiri dug.