Menu

Da li sprej za astmu i inhalacija kvare post?

P

Es-selamu alejkum! Bliži se mjesec posta pa me interesuje da li sprej za astmu i inhalacija kvare post?


O

Ve alejkumus-selam! Lijekovi za astmu su raznoliki, neki od njih kvare post, a neki ne. Najpoznatiji lijekovi protiv ove bolesti su u vidu spreja, kisika, inhalacije i kapsula. Upotrebom spreja za astmu bolesnik udiše materiju u plinovitom stanju koja putem dušnika dopire do pluća. To nije jelo niti piće, niti sliči jelu ili piću, te stoga i ne kvari post. Uzimanje kisika također nije jelo niti piće pa se može koristiti za vrijeme posta bez ikakve smetnje.

Inhalacija se uzima putem posebnog aparata koji tekućinu pomiješanu sa lijekom pretvara u paru i rosu koju bolesnik udiše putem maske ili cjevčice. Na ovakav način kapljice vode i rastvorene tekućine gotovo sigurno dolaze u unutrašnjost bolesnika i on to ne može spriječiti. Prema tome, kada bolesnik koristi inhalaciju kao lijek, prekinut će post i kasnije napostiti taj dan.

Kao lijek protiv astme koriste se i kapsule koje sadrže lijek u obliku suhog praha. Te kapsule stavljaju se u poseban aparat, koji kada se upotrijebi probija kapsulu i oslobađa potrebnu dozu ljekovitog praha, koju bolesnik udiše putem usta. Upotreba ovih kapsula također kvari post, jer dio tog praha se pomiješa sa vlažnošću u ustima i silazi u želudac.

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahimehullah, upitan je o upotrebi spreja za astmu za vrijeme posta i da li je to dozvoljeno, pa je rekao: “Teškoće sa disanjem i gušenje koje se naziva astmom, bolest je koja snalazi neke ljude, Allaha molim da nas sačuva teških bolesti. Protiv te bolesti koriste se dva lijeka: jedan je u obliku kapsula i taj lijek kvari post, jer materija tog lijeka dopire do želuca. Stoga postač neće koristiti ovaj lijek u ramazanu osim u slučaju prijeke potrebe i ako ga upotrijebi tada, time je pokvario post, nakon toga mu je dozvoljeno jesti i piti ostatak tog dana, a taj dan će napostiti. Ako je pak bolest hronična i trajna, onda je taj bolesnik poput iznemoglog starca, dužan je za svaki dan posta nahraniti po jednog siromaha i nije dužan postiti.

Druga vrsta lijeka za astmu je u gasovitom stanju (sprej), to je samo zrak koji otvara plućne pore i olakšava disanje. Upotreba ovog lijeka neće prekinuti post. Postač to može koristiti, a njegov je post ispravan.” (Usejmin, Medžmuul-fetava ver-resaili; El-Munedžid, Sualun ve dževab)

Svevišnji Allah najbolje zna!