Menu

Zakletva Mushafom

P

Zakleo sam se Mushafom stavivši ruku na njega da ću nešto učiniti, a sada to ne mogu ispuniti. Kako da se iskupim i da li se za svaku zakletvu treba iskupiti?


O

Na početku odgovora bitno je naglasiti da je dozvoljeno zaklinjati se isključivo Uzvišenim Allahom, odnosno jednim od Allahovih imena ili jednom od Allahovih osobina, kao što su riječi: “Allaha mi”, “Tako mi Gospodara svijeta”, “Tako mi Allahovog ponosa” i sl., dok je zabranjeno zaklinjanje bilo čim drugim mimo Allaha, pa čak i ako ono čime se zaklinje ima poseban stepen u vjeri, poput Poslanika, meleka, Kabe i sl.