Menu

Kome se piše nagrada za dobra djela koja čine maloljetna djeca

P

Da li će maloljetna djeca koja redovno klanjaju dnevne namaze i poste ramazan imati nagradu za to pošto nisu obavezna da to izvršavaju? I da li se djeci uopće pišu dobra djela prije punoljetnosti? Allah vas poživio i podario svako dobro!


O

Dobra djela koja počine djeca pišu se i za njih će biti nagrađena. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: “Jedna je žena podigla dijete i upitala: ‘Allahov Poslaniče, može li ovo dijete obaviti hadž?’ ‘Da, a ti imaš nagradu’, odgovorio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Muslim, br. 1335)
Roditelj ima nagradu za trud oko djeteta, njegov odgoj i navikavanje na ibadete i dobra djela, a dijete ima nagradu ibadeta koji čini. Kada je riječ o djetetu, čak mu se i obavezni ibadet računa kao nafila, jer prije punoljetstva nije vjerski obveznik, pa stoga i ima nagradu za obavljenu nafilu. Ibn Abdulberr navodi: “Većina islamskih učenjaka smatra da je pohvalno i lijepo djecu motivirati da obave hadž.” Također je rekao: “Nije neobično da se djetetu upiše stepen i dobro djelo na ahiretu na osnovu njegovog namaza, zekata, hadža i svih drugih dobrih djela koja izvršava na način kako se ta djela obavljaju. To je plemenitost i dobrota Svevišnjeg Allaha, kao što iz Svoje plemenitosti daje umrlom nagradu na osnovu sadake koju živi na njegovo ime udijeli. Zar ne primjećuješ da su se učenjaci konsenzusom složili da je propisano od djece tražiti da obavljaju namaz kada dostignu uzrast da shvataju i razumijevaju namaz! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je u džematu sa Enesom, radijallahu anhu, i jetimom, a bili su djeca. Većina učenjaka iz prvih generacija smatra da je zekat dužnost dati na imovinu u posjedu jetima, a nemoguće je da za to ne bude nagrađen. Isto tako, oporuke jetima validne su i ako bi oporučili da se dio njihove ostavštine utroši u kakva dobra djela, za to bi imali nagradu, a onom ko to za njih čini pripada nagrada, pa tako osoba koja pomaže djetetu da obavi hadž, ima nagradu iz Allahove plemenitosti i dobrote. Omer, radijallahu anhu, govorio je: ‘Djetetu se pišu njegova dobra djela, a ne pišu mu se njegova loša djela.’ Ne znam da se Omeru, radijallahu anhu, iko suprotstavio u toj njegovoj izjavi od učenjaka za čijim se riječima povodi.” (Et-Temhid, 1/103–105)
Dakle, djeca će biti nagrađena za dobra djela koja učine prije punoljetstva, a neće odgovarati za eventualne grijehe prema Uzvišenom Allahu. A Allah najbolje zna!