Menu

Potiranje po kosi prilikom gusula

P

Es-selamu alejkum! Da li je dovoljno da supruga, prilikom uzimanja gusula nakon spolnog odnosa, mokrim rukama pređe po kosi? Ona se, naime, često prehladi kada ode na posao mokre kose. Da vas Allah nagradi!


O

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Nakon intimnog odnosa muž i žena dužni su okupati se, odnosno uzeti gusul. O tome Svevišnji Allah kaže: “A ako ste džunupi, onda se okupajte.” (El-Maida, 6) Kupanje je obavezno ukoliko pri intimnom odnosu dođe do poluciranja ili ulaska muškog spolnog organa u ženski pa i ako ne dođe do poluciranja. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada muškarac zauzme položaj između ženina četiri uda, zatim započne intimni odnos, kupanje postaje obavezno.” (Buhari) Ubejj b. Ka’b, radijallahu anhu, rekao je: “U prvo doba islama važila je olakšica (da nema obaveze kupanja izuzev ako dođe do ejakuliranja), a zatim nam je kasnije naređeno kupanje.” (Ibn Madža, hadis je vjerodostojan po ocjeni šejha Albanija.)

Islamski pravnici jedinstvenog su stava da je prilikom gusula dužnost oprati kosu u cijelosti, svejedno radilo se o muškarcu ili ženi. Potiranje kose, kao što se prakticira prilikom uzimanja abdesta, kada se uzima gusul nije dovoljno.

Ipak, kada se radi o gusulu nakon intimnog odnosa, postoji jedna olakšica. Prema većini učenjaka, ženi koja ima pletenice dovoljno je da pospe vodu po glavi tako da dopre do korijena kose a pletenice ne mora rasplitati, nego će ih samo oprati. Ummu Selema, radijallahu anhu, jednom prilikom upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Allahov Poslaniče! Ja sam žena koja pravi pletenice na glavi, pa hoću li ih raspletati prilikom kupanja od džunupluka?” “Ne, dovoljno ti je da po kosi poliješ tri pregršti vode, a potom da opereš cijelo tijelo i time si postala čista”, odgovorio je Allahov Poslanik, sallallahu alajehi ve sellem (Muslim). Što se pak tiče gusula po završetku hajza ili nifasa, potrebno je rasplesti kosu. Na to ukazuju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je Aiši, radijallahu anha, objasnio kako da se kupa nakon hajza, rekavši joj: “Raspleti kosu i okupaj se!” (Buhari). Prema tome, kosu je dužnost oprati prilikom gusula, a kada se radi o gusulu nakon intimnog odnosa pletenice se ne moraju rasplitati, nego se kosa pere sa pletenicama, dok potiranje vlažnom rukom nije dovoljno.

Izuzetak bi bio u slučaju nemogućnosti pranja uslijed bolesti, rane na glavi i sličnih situacija kada bi voda štetila zdravlju, u takvim slučajevima dovoljno bi bilo potiranje, ako ono ne šteti zdravlju, a ako šteti, onda bi se uzeo tejemum.

Isto tako, u situaciji kada postoji realna opasnost od oboljenja, kao što je u zimskom periodu kada su niske temperature i kada nema tople vode niti postoji mogućnost da se do nje dođe, u takvoj situaciji dozvoljeno je umjesto gusula uzeti tejemum. Amr b. As, radijallahu anhu, kazuje kako je jedne hladne noći za vrijeme jedne vojne ekspedicije postao džunup, te se plašio da se okupa pa je uzeo tejemum, a potom klanjao sabah sa svojim drugovima. Oni su to ispričali Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je upitao: “Amre, klanjao si džunup sa svojim drugovima?”, a Amr je o tome rekao: “Ispričao sam mu šta me je spriječilo da se okupam, rekavši: ‘Čuo sam riječi Uzvišenog Allaha: I ne ubijajte se! Allah je, doista, prema vama milostiv! (En-Nisa, 29).’ Kad to ču, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmija se i ništa ne reče” (Ebu Davud, hadis je vjerodostojan po ocjeni šejha Albanija). Time je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odobrio njegov postupak. A Uzvišeni Allah najbolje zna!