Menu

Zaštita prilikom ulaska u nužnik

P

Es-selamu alejkum! Prilikom ulaska u nužnik otkrivaju se stidni dijelovi tijela, da li nas tada vide šejtani i džini, i ako nas vide, kako se zaštititi od njihovih pogleda?


O

Ve alejkumus-selam! Poznato je da džini mogu vidjeti ljude iako ljudi njih ne vide. Kazujući o šejtanovom zavođenju ljudi, Svevišnji Allah kaže: “On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite” (El-A’raf, 27). Šejtani su po svojoj prirodi nečisti i prljavi te stoga teže prljavim i nečistim mjestima, kao što su mjesta na kojima se obavljaju prirodne potrebe. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio nas je na djelo putem kojeg će nas Uzvišeni Allah zaštititi od zla šejtana kada ulazimo u nužnik, a to je da prije ulaska dovimo riječima: “Bismillah! Allahumme inni euzu bike minel-hubusi vel-habais! – U ime Allaha! Allahu, utječem Ti se od zla i od zlikovaca!” Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zastor između džinskog pogleda i stidnih dijelova tijela ljudi jeste da neko od vas, prije ulaska u nužnik, rekne: “Bismillah! – U ime Allaha!’” (Tirmizi, hadis je vjerodostojan po ocjeni šejha Albanija.)

Zejd b. Erkam, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista nužnike obilaze šejtani, pa zato kada neko od vas bude ulazio u njih, neka rekne (prouči dovu): “Allahu! Ja od Tebe tražim da me zaštitiš od svakog zla i od svih zlikovaca (muškog i ženskog roda šejtanskog).” (Ebu Davud i Ibn Madža, hadis je vjerodostojan po ocjeni šejha Albanija.)

Kada musliman prouči ovu dovu prije ulaska u nužnik, Allah će ga zaštititi od šejtana. Šejh Usejmin, rahimehullah, rekao je: “Jedna od koristi bismille jeste to što ona predstavlja zastor, a od Allaha se traži zaštita prije ulaska u nužnik, jer su to nečista mjesta. Nečista mjesta su prebivališta nečistih, pa je to prebivalište šejtana. Stoga je prikladno da čovjek prije ulaska u nužnik kaže: ‘Allahu, od Tebe tražim da me zaštitiš od svakog zla i od svih zlikovaca!’, kako ga ne bi snašlo zlo i zaposjeli zlikovci, a to su zle duše – šejtani.” (Eš-Šerhul-mumti). (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Munedždžid, Islam: sualun ve dževab, br. 26816)