Menu

Ukazivanje na lošeg komšiju prilikom prodaje stana

P

Da li se loš komšija smatra nedostatkom na koji je dužnost ukazati prilikom prodaje kuće ili stana?


O

Na početku odgovora na ovo pitanje prikladno je spomenuti hadis Hakima b. Hizam, radijallahu anhu, u kojem navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kupac i prodavač imaju pravo na izbor sve dok se ne raziđu. Ako su bili međusobno iskreni i jedan drugom razjasnili, kupoprodaja će im biti blagoslovljena, a ako su lagali i prikrivali blagoslov, u njihovoj kupoprodaji blagoslov će biti pobrisan.” (Buhari, br. 2079, i Muslim, br. 1532)

Ovim riječima Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče vjernike na iskrenost i krajnju korektnost pri kupoprodaji. To podrazumijeva da prodavač upozna kupca sa stvarnošću onoga što prodaje i da mu otkrije i pojasni sve njegove mahane koje utječu na cijenu i potražnju na tržištu. Islamski pravnici naglašavaju da je dužnost pojasniti osobine samog predmeta ugovora, a neki od njih pridodaju i sve okolnosti koje utječu na njega, čak i ako nisu izravno njegove osobine, a kao primjer navode kuću kada u njenoj blizini odsjeda vojska, ili kuću koja biva izložena neuobičajenoj invaziji insekata. U našem vremenu adekvatni primjeri mogli bi biti: kuća koja biva izložena prekidu struje ili vode, ili kuća ili stan u čijoj je blizini neprirodno teško pronaći parking.

Što se tiče lošeg komšije, Ibn Ebu Šejba navodi predanje u kojem se spominje da se Davud, alejhis-selam, utjecao Allahu od lošeg komšije. (Musanef, br. 29996) Jedna od dova Muhammeda, alejhis-salatu ves-selam, bila je: “Allahu, Tebi se utječem od lošeg komšije u kući u kojoj boravim, a komšija u pustinji brzo se preseli.” (Bezzar, Musned, br. 8496) Učenjaci hanbelijskog mezheba, navodeći nedostatke iznajmljene kuće na osnovu kojih zakupac može poništiti najamninu, spominju i lošeg komšiju, a potom konstatiraju: “Štaviše, to je među najvećim mahanama!” (Ruhejbani, Metalibu ulin-nuha, 3/667) Bazirajući se na ovo mišljenje, prodavač je dužan upozoriti kupca na lošeg komšiju.

Ipak, preče je napraviti razliku u propisu shodno prirodi zla komšije. Ako je njegovo zlo takve prirode da utječe na boravak u kući, kao naprimjer da se radi o kradljivcu, ili da se kod njega sastaje ološ i kriminalci, u tom slučaju dužnost je upoznati kupca s tim. A ako je priroda zla komšije takva da ne utječe izravno na boravak u kući, upoznati kupca s tim je pohvalno, ali nije obaveza.