Menu

Mesh po čarapama

P

Uzimajući abdest, često koristim olakšicu potiranja po čarapama, a nekad sam u situaciji da trebam skinuti čarape po kojima sam uzeo mesh i ponovo ih obuti. Da li mi to kvari abdest i kada ih ponovo obujem, mogu li nastaviti sa potiranjem?


O

Većina učenjaka, među kojima su četverica imama: Ebu Hanifa, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da skidanje mestvi ili čarapa po kojima se potiralo prilikom uzimanja abdesta kvari abdest (Ibn Kudama, El-Mugni). Jedan dio tih učenjaka smatra da će nakon toga nanovo uzeti abdest, dok je, prema mišljenju drugih, nakon skidanja čarapa dovoljno samo oprati noge, a to je stav učenjaka hanefijskog mezheba. Razilaženje ovih učenjaka o tome da li je dovoljno oprati noge nakon skidanja čarapa po kojima se potiralo prilikom uzimanja abdesta ili je nužno nanovo abdestiti – posljedica je razilaženja u drugom pitanju, a to je da li je uzastopnost prilikom pranja dijelova tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta obavezna ili ne, odnosno da li duži prekid između pranja, naprimjer, lica i ruku, kvari abdest ili ne. Učenjaci koji uzastopnost prilikom uzimanja abdesta ne smatraju obaveznom rekli su da je nakon skidanja mestvi ili čarapa po kojima se uzeo mesh dovoljno oprati noge i da je abdest validan, dok su učenjaci koji uzastopnost smatraju obaveznom rekli da je nakon skidanja čarapa po kojima se uzeo abdest potrebno nanovo abdestiti. Imam Malik smatrao je da je abdest validan ako se neposredno nakon skidanja čarapa po kojima se uzeo mesh operu noge, a ako bi se odgodilo pranje nakon skidanja čarapa, tada je nužno obnoviti abdest.

O ovom pitanju postoji i drugo mišljenje koje zastupaju Hasan el-Basri i Katada, odabrao ga je Ibn Tejmijja, a od modernih učenjaka Ibn Usejmin, Allah njima bio zadovoljan, prema kojem skidanje čarapa po kojima se uzeo mesh ne kvari abdest. To znači da, prema ovom mišljenju, nema potrebe za pranjem nogu nakon skidanja niti ima potrebe za uzimanjem abdesta nanovo jer prethodni abdest je validan. Obrazlažući svoj stav, ovi učenjaci kažu da su čarape po kojima se učinio mesh skinute nakon što se abdest upotpunio, a to je slično stanju kada čovjek nakon što uzme abdest obrije kosu po kojoj je uzeo mesh ili odreže nokte koje je oprao. Isto tako, skidanje čarapa ili mestvi nije od postupaka koji kvare abdest, a abdest ostaje validan sve dok se ne učini nešto što kvari abdest.

Ovo je mišljenje jako, a mišljenje većine učenjaka, prema kojem je potrebno obnoviti abdest ili oprati noge, obuhvatnije je i sigurnije.

Što se tiče daljeg potiranja po čarapama koje se skinu nakon što se po njima uzeo mesh te se ponovo obuku bez novog uzimanja abdesta, ono nije validno, jer jedan od uvjeta potiranja po mestvama i čarapama jest da se obuku na noge kada je abdest upotpunjen pranjem nogu, a ne meshom. Govoreći o ovom pitanju, šejh Ibn Usejmin naglašava da se skidanjem čarapa po kojima se uzeo mesh ne kvari abdest, ali se gubi mogućnost daljeg potiranja po njima ako bi se ponovo obukle bez uzimanja abdesta. Rekao je: “Ono što kvari potiranje po mestvama jest okončanje perioda (dvadeset četiri sata od prvog potiranja za onoga ko nije na putovanju i sedamdeset dva sata za putnika) i skidanje mestvi. Kada se skinu mestve, gubi se mogućnost potiranja, a abdest ostaje validan. Dokaz da skidanje mestvi onemogućava dalje potiranje jest hadis Safvana b. Assala, radijallahu anhu, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao nam je da, kada smo na putovanju, ne skidamo svoje mestve tri dana i tri noći, osim ako smo džunupi, a ne skidamo ih radi obavljanja fiziološke potrebe ili sna” (Tirmizi, br. 96, hadis je hasen po ocjeni Albanija). Ovo ukazuje na to da skidanje mestvi kvari potiranje, te kada čovjek, nakon što je, uzimajući abdest, potirao po mestvama, skine mestve, gubi se potiranje po njima. To znači da ih neće ponovo obuti i po njima potirati osim nakon što se abdesti potpunim abdestom pri kojem će oprati noge. A što se tiče abdesta nakon skidanja mestvi, on ostaje validan. Abdest se ne kvari skidanjem onoga po čemu se učinio mesh. To je stoga što je potiranjem po mestvama prilikom uzimanja abdesta čistoća upotpunjena na osnovu šerijatskog dokaza, tako da se ova čistoća može negirati samo šerijatskim dokazom, a ne postoji šerijatski argument da abdest biva pokvaren kada se skine ono po čemu se uzeo mesh, nego dokaz ukazuje na to da, kada se skinu mestve po kojima se potiralo, gubi se mesh (mogućnost daljeg potiranja), tj. ne ponavlja se mesh drugi put osim nakon što se operu noge uzimanjem potpunog abdesta. Prema tome, kažemo: osnova je validnost tog abdesta koja je potvrđena šerijatskim dokazom sve dok se ne pojavi dokaz da je abdest pokvaren, te ako nema takvog dokaza, abdest ostaje validan i nepokvaren. To je ispravno mišljenje, prema našem mišljenju.” (Fetava Erkanul-islam) Uzvišeni Allah najbolje zna!