Menu

Mogućnost postojanje drugih živih svjetova u svemirskim prostranstvima

P

Da li kur’ansko-hadiski tekstovi kategorično isključuju ili ostavljaju mogućnost postojanja drugih živih svjetova u svemirskim prostranstvima i kako islamski učenjaci posmatraju ovo pitanje?


O

Nema sumnje u postojanje svega onoga o čemu Svevišnji Allah obavještava od, za naša čula, nedokučivih svjetova, poput meleka, džina i šejtana. Što se tiče tzv. vanzemaljaca, odnosno inteligentnih bića koja žive na nekoj drugoj planeti, ne postoji kur’ansko-hadiski tekst koji kategorički potvrđuje ili negira njihovo postojanje. Međutim, neki učenjaci su ukazali na to da bi određeni kur’anski ajeti mogli aludirati na postojanje živih stvorenja u svemiru mimo meleka. Uzvišeni Allah kaže: “Jedno od znamenja Njegovih jeste stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.”

“Živa bića” spomenuta u ajetu, ar. dabbe, koja je Allah rasuo po nebesima, mogla bi biti nešto drugo mimo meleka, jer u drugom kur’anskom ajetu Uzvišeni Allah kaže: “Allahu se klanja sve živo (dabbe) na nebesima i na Zemlji, i meleki.” (En-Nahl, 49) U ovom ajetu Uzvišeni Allah veznikom razdvaja “živa bića (dabbe)” koja postoje na nebesima od meleka, što ukazuje na postojanje razlike među njima. Isto tako, “dabbe” u izvornom jezičkom značenju odnosi se na ono što hoda ili puže na zemlji, što jača mogućnost da se izraz odnosi na bića koja doslovno hodaju zemljom, međutim, ne moraju biti inteligentna, jer izraz “dabbe” obuhvata razumna i nerazumna bića koja hodaju zemljom.

Na osnovu ovakvih ajeta, neki učenjaci zaključuju da je moguće da u svemiru postoje drugi svjetovi. Ipak, takvo nešto ne može se kategorično tvrditi, jer spomenuti ajeti mogu se i drugačije shvatati.

Treba još podsjetiti na to da je jedan od temeljnih principa šerijata provjera informacija i neprihvatanje glasina, te da se sud gradi isključivo na zdravim argumentima i jasnim dokazima. S druge strane, ukoliko su istinite tvrdnje o viđenju takvih stvorenja i kontaktu s njima, nije isključeno da to bude djelo džina, jer džini se u određenm okolnostima mogu ukazati ljudima. Uzvišeni Allah najbolje zna.