Menu

Mogućnost postojanje drugih živih svjetova u svemirskim prostranstvima

P

Da li kur’ansko-hadiski tekstovi kategorično isključuju ili ostavljaju mogućnost postojanja drugih živih svjetova u svemirskim prostranstvima i kako islamski učenjaci posmatraju ovo pitanje?


O

Nema sumnje u postojanje svega onoga o čemu Svevišnji Allah obavještava od, za naša čula, nedokučivih svjetova, poput meleka, džina i šejtana. Što se tiče tzv. vanzemaljaca, odnosno inteligentnih bića koja žive na nekoj drugoj planeti, ne postoji kur’ansko-hadiski tekst koji kategorički potvrđuje ili negira njihovo postojanje. Međutim, neki učenjaci su ukazali na to da bi određeni kur’anski ajeti mogli aludirati na postojanje živih stvorenja u svemiru mimo meleka. Uzvišeni Allah kaže: “Jedno od znamenja Njegovih jeste stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.”