Menu

Simulirati bolest da bi se ostvarila određena korist

P

Možete li objasniti da li mi je dozvoljeno tvrditi da sam psihički obolio i simulirati bolest i tako ostvariti određena primanja, jer kroz posao sam izložen haramu i atmosferi koja nije u skladu sa učenjem islama, s obzirom na to da živim u neislamskoj sredini. Na takav način mogao bih se više posvetiti odgoju porodice i korisnim stvarima.


O

Musliman je dužan čuvati svoju čast i poštenje gdje god se našao, udaljiti se od puteva prevare obmane i laži. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Dobro djelo ti je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što osjetiš da te u duši kopka i ne voliš da to ljudi saznaju” (Muslim). Onaj ko se upušta u ovakve radnje, bez sumnje bi volio da niko za to ne zna, čak ni najbliži njemu, što je jasan pokazatelj da je to grijeh. Zdravom nije dozvoljeno tvrditi da je bolestan kako bi dobio socijalnu pomoć, penziju i sl., jer to je laž i bespravno uzimanje tuđeg imetka. Ko uđe u neku zemlju uz odobrenje vlasti te zemlje, haram mu je varati i bespravno uzimati imovinu u toj zemlji, bila ona muslimanska ili ne. Muslimanu je naređeno da ispunjava ugovore i obaveze kojih se prihvati: “I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista, odgovarati!” (El-Isra, 34). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Čuvajte se laži, jer laž vodi nemoralu, a nemoral vodi u Džehennem. Osoba će govoriti neistinu i težiti neistini, tako da će kod Allaha, jednog dana, biti upisana kao lažljivac” (Muslim). Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ko vara, ne pripada meni” (Muslim). Također je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Spletka i obmana (vode) u Vatru” (Bejheki, Šuabul-iman. Hadis je sahih po ocjeni šejha Albanija. Sahihul-Džamiis-sagir vez-zijadat). Lažno se predstavljati bolesnim ružan je postupak. Muslimanu ne priliči da obmanjuje i vara. Ako određeni posao iziskuje od radnika da se izlaže haramu, to mu ne može legalizirati sličan postupak, jer niko ga ne prisiljava da radi taj posao. U tom slučaju potražit će drugi posao koji mu je dozvoljen. Kaže Svevišnji Allah: “A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta” (Et-Talak, 2–3). Muslimani koji borave u neislamskim zemljama trebaju imati čvrstu vezu sa islamskim centrima, davati im svoju podršku, a istovremeno ih upoznati sa svojim problemima i izazovima na koje će učeni na osnovu svog znanja i iskustva u tim zemljama, Allahovom dozvolom, iznaći adekvatne odgovore. (Vidjeti: Muhamed Salih el-Munedžid, fetva br. 27 7687)